Helsingör den 27 februari 1318

Kung Birger av Sverige pantsätter Småland med Visingsö till kung Erik Menved i Danmark, som säkerhet för återbetalandet av de summor vilka sistnämnde kung kan behöva använda till kung Birgers understöd i kriget mot hertigarna Erik och Valdemar.

Med på mötet är kung Birgers son Magnus, ärkebiskop Olof i Uppsala, biskoparna Israel i Västerås och Magnus i Växjö, välborna herrar Johannes Brunkowe, drots, Håkan Läma, marsk, Knut Jonsson, Stefan Röriksson, Peter Likvidsson, Tuko Jonsson, Bengt Boson, Rörik Birgersson, Peter Rangvaldsson, Hemming Ögisleson och Karl Oresteson, och skäliga männen Peter Andersson, Konrad Ysern, Sigmund Keldorsson, Magnus Bengtsson, Torsten Gudvastsson, Lyder Fos, Peter Sibbeson, Nils Magnusson, Birger Knutsson, Erik Kristiernsson, Likvid Kristiernsson, Bengt Turesson, Karl Turesson, Tyrgil Bengtsson, Martin Benesson, Karl Bengtsson, Johannes Sigtrygson, Johannes Huvud och Bo Huvud.

Sigillanter:
Kung Birger samt Johannes Brunkowe, Peter Andersson, Peter Sibbeson
 

Dokumentet skrivet på latin

Tillbaka