Västerås den 1 augusti 1520

 

Riddaren Erik Abrahamsson (Lejonhuvud) till fru Anna på Vinsarp (Dalums sn, Redvägs hd) med begäran att hon måtte låna ombudet för priorn i Västerås kloster 100 mark örtug penningar för uppköp av oxar i Västergötland för klostrets behov, enär Erik Abrahamsson var skyldig priorn pengar för Ebba (Vasa) och barnen i klostret och inte vågade sända pengar till Västergötland för skogstjuvarnas skull.

 

Dokumentet författat på svenska