Vad brevet gällde:

 

Loholm den 4 oktober 1516

Erik Abrahamsson, Ture Jönsson, Axel Posse, Axel Matsson, Nils Claesson och Lindorm Brunsson meddelar biskop Mats i Strängnäs med anledning av att en tvedräkt mellan ärkebiskop Gustav Trolle och Sten Sture d.y. kommit till deras kännedom, att de har skrivit till ärkebiskopen och domkapitlet och bett honom komma till tals med Sten och avstå från sin genstörtighet.
De har också bett Sten att vända allt till det bästa, och ber nu biskop Mats och biskop Otto i Västerås att medla i tvisten dem emellan.

Utfärdare:
Erik Abrahamsson, Ture Jönsson, Axel Posse, Axel Matsson, Nils Claesson, Lindorm Brunsson

 

Originalet skrivet på svenska