Söderköping den 22 september 1270

 

Kung W av Sverige tillkännager att han samman med rikets högsta kyrkoprelater och främsta stormän beslutat att p.g.a. dess ofördelaktiga läge och dåliga skick flytta Uppsala domkyrka till en lämpligare plats med bevarande av dess gamla namn och privilegier.

 

Originalet skrivet på latin