År
Kungar och ätter
 
870 - 2004
De nordiska regentlängderna
0 - 1266
Oden till Olof Björnsson - Ynglingätten
 
995 - 1364
Grafisk bild av svenska kungaätter
970 - 1130
1130 - 1250
1250 - 1364
År
Några eror
790 - 1135
Vikingatiden
1000 - 1250
1250 - 1389
 
1389 - 1521
Unionstiden - några händelser
     
 
1216 - 1222
Händelser under Johan Sverkerssons regeringstid
 
860-1523
Norges historia ur Nordisk familjebok 1800-tal

Några ungefärliga tidsperioder

Stenålder Räknas ca 11.500 år tillbaka och fram till 1.800 f.Kr.
Bronsålder 1.800 f.Kr. - 500 f.Kr., namnad efter metallen brons
Järnålder 500 f.Kr. - 1050 e.Kr., järnet har gjort sitt intåg
Folkvandringstid 375 - 550, germanska folkvandringar
Vendeltid 550 - 800, namnad efter ett båtgravfält i Uppland
Vikingatid 800 - 1066, fram till slaget vid Hastings

Tillbaka

Tillbaka

Till index för Bengans historiasidor