Grafisk redovisning av kungaätterna
Uppdaterad den 11 maj, 2007
"Ynglingaätten"
Anund Jakob
1022-1050
Emund gamle
1050-1060
Stenkilska ätten
 
Håkan Röde
1066-1079
   
Inge d.ä.
1079-1110
Inge d.y.
1118-1120-talet
 
 
Magnus Nilsson
1125-1130
Erikska ätten
Sverkerska ätten
 
 
Erik den helige
(1150) -1160
   
 
 
Knut Eriksson
1167-1196
   
   
Erik Knutsson
1208-1216
   
     
   
Knut Långe
1229-1234
 
   
Bjälboätten
     
     
Magnus Ladulås
1275-1290
     
     
Magnus Eriksson
1319-1364
     
Erik Magnusson
1356-1359
     
s