Tillbaka

Vägen mellan Göteborg och Stockholm byggdes om 1934 varvid den till viss del rätades, och järnvägen tillkom på mitten av 1800-talet (började byggas 1855 vid Skaveryd strax söder om Alingsås). Värt att notera är också att kyrkan i Lena står öster om vägen och alltså inte är samma som dagens, vilken återfinns väster om vägen och började byggas 1835. Kvar från den gamla sten- och träkyrkan finns inte något kvar, men ett minnesmärke är rest på platsen.

Tillbaka