Här finns många uppslag för kommande exkursioner...
Kartan är från 1930, och fler fornborgar har upptäckts.
.
 Gum  Husaby borg  Axevalla  Lena borg Dala borg  Elfsborg  Öresten  Lödöse  Loholm  Kvinnestad  Stynaborg