Hidinge gamla kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Hidinge gamla kyrka med klockstapel från 1960-talet
Hidinge i Edsbergs härad, ca åtta km norr om klostret Riseberga i Närke står denna lite sneda och vinda kyrka, troligen byggd under sent 1100-tal. Redan under medeltiden blev den förlängd åt öster, möjligen i
samband med sakristians tillkomst. Kyrkan har troligen haft ett tunnvälvt tak av trä, vilket senare kommit att ersättas av kalkstensvalv.

På 1870-talet revs tornet och läktaren, och kyrkan var tänkt att rivas. Men två av bygdens bönder lyckades få köpa det då tomma skalet för 200 riksdaler, så att kyrkan skulle få stå kvar. Därefter användas byggnaden som bönehus i 25 år, sedan som nykterhetslokal och därefter nyttjade klockaren den som hölada. Många är de luffare som sovit i Hidinge gamla kyrka.

Tillbaka


Sakristian tillkom någon gång under medeltiden, troligen i samband med att kyrkan
utökades på längden. Skarven kan anas till höger om sakristian.

 


Den gamla sydporten, tillverkad av gedigen ek
och utsmyckad med smidesjärn

 

Kyrkan har renoverats i flera omgångar, och återinvigdes 1937.

 

År 1409 skänker Peter Magnusson i Hidhinge och hans hustru Bengta, en dotter till Hæneka Stygx, mark till Riseberga kloster såsom ingift för sin dotter Ingegerd Petersdotter och fosterdotter Margareta Jönsdotter.

 

Hidinge är också känt för att krögaren m.m. Carl Jan Granqvist är född här...

 

Index över kyrkorna