Hjälmseryds gamla kyrka
Uppdaterad den 6 oktober, 2008
Tillbaka


Gamla Hjälmseryd absidkyrka från 1100-talet
jälmseryd gamla kyrka i Västra Njudung i centrala Småland ligger belägen en dryg mil öster om platsen för Nydala kloster. Kyrkan här i
Hjälmsered uppfördes under 1100-talet. Under 1700-talet utökades den i väster för att på 1800-talet överges för den nya kyrkan som byggdes ca sju km rakt söderut.

Den gamla 1100-talskyrkan såldes på auktion för 50 Rd, och det berättas att man försökte spränga murarna med krut, men misslyckades. År 1934 återinvigdes den efter ett stort restaureringsarbete där stenar letats upp och inventarier eftersökts och återförts. Dopfunten som tillverkats av Njudungsmästaren återfanns sönderslagen men har plockats samman så gott man kunnat.

Orten skrevs som Hielmssridh 1341.

Tillbaka

 


Absiden med sakramentsskåpet (tabernakel) där nattvardskärlen
förvarades, här försedd med en lucka som idag oftast saknas

Altarstenen i granit är den ursprungliga, men har för
en tid tjänat som trappsten till ett kök i traktenDen lagade dopfunten, gjord av Njudungsmästaren

 


Den ståtliga sydportalen

 

Tillbaka


Inne i resterna av kyrkans utbyggnad från 1700-talet står denna vackra
offerbössa tillsammans med en märklig sten med koncentriska cirklar;
se de koncentriska ringarna på stenen i Asige, Halland

Njudung var ett av de tre småland som senast mot slutet av 1100-talet kom att ingå i Tiohärad - se kartan över Småland.

 

Index över kyrkorna