Kånna högar
Uppdaterad den 18 juli, 2010
Tillbaka



Några av de 220 högarna på Kånna gravfält söder om småländska Ljungby

trax söder om småländska Ljungby på Lagans västra sida ligger gravfältet Kånna högar, i huvudsak använt under järnåldern. På det
halvkilometerlånga fältet finns 220 högar, ca tjugo ovala högar, ett röse, femton runda stensättningar, två treuddar, två domarringar, en järnåldersdös och ett trettiotal resta stenar. Man blir imponerad av fältets omfattning då man sakta passerar förbi på den väg som ödelagt flera högar. Gravfältet är det största i Kronobergs län.

Tillbaka

År 1964 undersöktes tre gravhögar i utkanten av gravfältet inför ett vägbygge. I en av gravarna fann man ett skelett med gravgåvor - i munnen låg ett silvermynt, vid vänster skuldra ett spänne i brons och vid höften en järnkniv med rester av ett träskaft.

Seden att lägga ett silvermynt i munnen, ett så kallat Charonsmynt eller obol, finns i den grekiska mytologin där myntet behövdes för att betala färjekarlen Charon för överfarten över floden Styx till dödsriket Hades. Tyvärr var myntet så illa medfaret att det inte gick att datera. Frågan är varför en person här i Kånna fick ett mynt lagt i sin mun?


På sidan av den närmsta högen finns denna järnåldersdös
där en av stenarna har en skålgrop

Läs mer under Ljungby

s