Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Floden Volchov där många vikingar seglat på väg till och från Novgorod  Raseborg - västra Uusimaa  Ivangorod Ett exempel på djur som enligt Olaus Magnus beskrivning fanns i Östersjön - 1550  - länk till honom  Biskopsborgen Kustö - Kuusisto Läs om vikingaskeppen Till Nöteborg Vid och omkring floden Nevas stränder kämpade Birger Jarl och Åbos biskop Thomas på 1230-talet - länk till det Andra korståget  Reval - nuvarande Tallinn Kastelholm Kexholm intogs av Torgils Knutsson under det tredje korståget år 1295 - länk till de efterföljande händelserna År 1215 erövrade Valdemar Sejr området som sedan såldes av Valdemar Atterdag till Tyska orden år 1354 - länk till Tyska orden Kapris, Kaprio och Koporia är några andra namn på denna borg med anor från 1200-talet Landskrona - uppfördes av Torgils Knutsson ca 1295, men  förstördes av novgoroderna redan 1301  - länk till Landskrona Kallades så av svenskarna efter att Olof Skötkonungs dotter Ingegärd gift sig med furst Jaroslav år 1019 - länk till Ingermanland Aldeiuborg slott, uppfört år 1114 Olofsborg - Savonlinna Åbo slott Tavastehus - Hämeenlinna Viborg, grundat av marsken Torgils Knutsson år 1293 Novgorod, vikingarnas gamla Holmgård Sveaborg, dock inte grundlagt förrän 1748 Här gick de gamla vikingalederna fram - läs om vikingarna Leal, Lihula Staden Pskov Hapsal - huvudort för estlandssvenskarna - här finns resterna av en borg, uppförd av Tyska orden ca 1220 Ormsö - svensk bosättning från 1100-talet, även på fastlandet upp till Finska viken Lite om Estland Narva På sjön Peipus besegrades Tyska orden år 1242  av Novgorods furste Alexander Nevskij - länk till Tyska orden Österland, det nuvarande södra Finland Kuresaare

| Sverige | Danmark | Norge | Finland |