Kilanda
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kilanda kyrka fick sitt torn så sent som år 1805, byggt på vapenhuset från 1755

Ale öster om Göta älv någon dryg halvmil söder om Skepplanda och på den norra delen av Alefjäll finner man Kilanda. Dess kyrka är okänd till ålder men har en dopfunt från 1200-talet. Kyrkans korparti tros
ursprungligen ha varit byggt av trä men revs år 1703 då kyrkan förlängdes åt öster. Inne i kyrkan kan man se skarven mellan den gamla och nya delen. I samband med utbyggnaden tillkom ett rakt avslutat, fullbrett kor.

År 1688 satte man igen den södra ingångsporten efter att en ny port tagits upp i väster, och därmed försvann det södra vapenhuset. Klockstapeln revs 1805 och hängdes istället i det nya västtornet som byggts på vapenhuset från år 1755.

Kyrkan användes 1975 vid inspelningen av TV-serien Raskens efter Vilhelm Mobergs roman.

Tillbaka

Fram till ca 1250 har Kilanda legat endast någon dryg mil från Västergötlands gräns mot Danmark som tros ha varit belägen ungefär mitt emot den senare tillkomna Bohus fästning.

Kilanda omnämns första gången år 1425 i ett brev utfärdat i Lödöse av Katarina Laurensdotter (Larsdotter) vari hon överlåter ett stort antal västgötska gårdar till maken Håkan Bolt.

Kilanda säteri är känt sedan 1400-talet och har haft ägare som Leijonhufvud, Oxenstierna, Bonde, Rosenhane och Alströmer.

 

Index över kyrkorna

Källor:
SD
RAÄ