Mjäldrunga kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Mjældrungæ kyrka med sitt lilla romanska fönster i absiden, tidigare igenmurat

jäldrunga kyrka tros vara något yngre än sin granne Eriksberg som ligger ganska exakt fem km söderut. År 1291 skrevs ortnamnet som Mjældrungæ, och under tidigt 1800-tal som Mjellrunga.
Ordet 'mjäla' kommer av den finkorniga sandjord som finns överallt i trakten. Gunnar Linde menar att grunden för namnet förmodligen är ett ortnamn vilket kommit att hakas på förleden 'mjäla'.

 

På södersidan av kyrkan kan man se spåren efter en tidigare portal.

Kyrkan har två klockor vilka hänger i en vackert röd klockstapel alldeles nordväst om ingången.

 

Tillbaka

 


I tak och på väggar finns målningar från bl.a. 1600-talet. Dopfunten av kalktyp är samtidig med kyrkan och saknar dekorationer. Nere till vänster på bilden kan man ana överdelen av en 1400-tals träskulptur, föreställande Johannes Döparen.

 

Tillbaka


Denna ekkista som finns i kyrkan är tillverkad under 1200-talet,


Kistan ovan är rikligt utsmyckad med synnerligen påkostade och bearbetade smiderier. Vad som synes kunna vara fästkrokar syns mot botten av kistan - måhända användes dessa för att sätta fast kistan då man bar runt den på åkrarna för att blidka gudarna till att låta skörden bli god?

Inuti lär en medeltida träfigur finnas vilken tros föreställa det halshuggna helgonet Hippolytos från Merano i Italien, men kanske lika gärna någon av de svenska gudar som tillbads för att ge bönderna goda skördar.

Då Linné besökte kyrkan på Mari Besökelses dag den 2:a juli 1746 noterade han att "Kvinnfolket brukte nu mera inga hattar, som tillförne".
"... betesmarken var skallig och skoglös, full av ljung, och 1 aln höga enbuskar. De stora hedarna voro avbrände, att en och ljung måste vika för gräsväxten".

 

Index över kyrkorna