Skänningeannalerna eller Sigtunaannalerna
14 maj, 2008

Tillbaka

Till översättningen

Förord av översättaren, Karl Fredrik Wasén

Hösten 1999 ombads jag av Sven Rosborn att för Fotevikens Museums räkning översätta Sigtunaannalerna, eller Skänningeannalerna som de också kallas efter det dominikanerkloster där handskriften en gång tros ha blivit skriven. Handskriften är skriven på latin. Jag använde Claudius Annerstedts text i ”Scriptores rerum svecicarum medii aevi” från 1871 som förlaga. Den latinska texten finns även publicerad i ”Annales suecici medii aevi” av Göte Paulsen 1974. Någon tidigare svensk översättning har jag inte funnit.

Sigtunaannalerna påträffades år 1867 på Ängsö slott i Västmanland av biblioteksamanuensen Eichhorn. De återfanns i slottets bibliotek i en liturgisk bok från 1400-talet, bunden i pressat läderband med ovanligt rikt förgyllda begynnelsebokstäver. Två lösa pergamentsblad låg i början av boken och två i slutet. Texten härstammar från början av 1300-talet och har skrivits av en dominikanermunk.

Annalerna - eller årtalsanteckningarna - börjar med årtalet 1208 men man vet inte om detta är den ursprungliga början. Det är emellertid helt klart att slutet saknas. Annalerna slutar i dag abrupt under årtalet 1288 men resterande text från år 1288 och även det efterföljande året 1289 återfinns sekundärt avskrivet i en annan krönika.

Den liturgiska boken med Sigtunakrönikan köptes in av greve Carl Fredrik Piper på auktion efter överste Erik Gyllengriip den 20 april år 1737 på Stensnäs slott i Västergötland för 12 daler kopparmynt. På den liturgiska bokens sista sida står: ”Denna bok lät Märta Thuresdotter skriva gudi till heders och eder allra käraste systrar till hugnad här vilja läsa detta ”. Detta tyder på att den liturgiska boken ursprungligen kan ha kommit från Vadstena. Kanske skrevs därför de s.k. Sigtunaannalerna i själva verket i det till Vadstena närbelägna Skänninge, som också hade ett dominikanerkloster.

När nu 2001 Fotevikens Museum ger ut annalerna, är det första gången de i sin helhet blivit översatta till svenska.

Till översättningen