Erik Dahlberg och hans
Suecia Antiqua et Hodierna

Uppdaterad den 10 december, 2008
Tillbaka


Erik Dahlberg var en konstnär, militär och arkitekt som levde 1625-1703

rik Dahlberg levde mellan 1625 och 1703 och var son till en enkel bokhållare. Ändå nådde han på egen hand poster inom rikets högsta sfärer, slutande sina dagar som kungligt råd, fältmarskalk och greve. Mest känd är han kanske för sin medverkan i planschverket Suecia Antiqua et Hodierna, Sveriges första och största planschverk över städer, slott och andra bemärkta byggnader.
Suecia Antiqua et Hodierna (det gamla och nuvarande Sverige) är det stora klassiska verket i svensk byggnads- och topografibeskrivning, framtaget under perioden 1660-1715 och bekostat av svenska staten. Under dessa 55 år växte verket sakta men säkert fram för att slutligen omfatta drygt 350 kopparstick och närmare 470 bilder som u
tkom i tre band mellan 1667 och 1715. Även ett fjärde band var
planerat. Utgivaren Erik Dahlberg anlitade franska, holländska och tyska kopparstickare, vilka reste land och rike kring. Erik själv jobbade med sticken under drygt 40 år.

Tillbaka

Förutom konstnär var Erik Dahlberg också militär och arkitekt. Under nämnda period höll många som bäst på med att rusta upp och bygga om sina gamla försvarsborgar för att bli till mer moderna och framförallt vackrare slott. Därmed kanske bygget knappt kommit igång när kopparstickaren anlände, varför många stick är gjorda efter ritningar och beskrivningar av godsägaren om hur han ville att det slutliga resultatet skulle bli. Naturligtvis var det inte ovanligt att bilderna därmed aldrig kom att spegla hur det egentligen såg ut, men detta var alls inget konstigt - försköningar och fantasifulla tillägg ingick så att säga i jobbet.


Bild ur Sueciaverket föreställande ett
synnerligen oproportionerligt Nynäs slott

På bilden ovan daterad 1665 kan man se hur proportionerna på Nynäs slott inte alls stämmer med den övriga omgivningen. Men det är väl ganska naturligt att godsägaren ville att avbildningen skulle bli så imponerande som möjligt. Bilden visar hur ombyggnaden efter 1650 var tänkt att se ut som färdigt slott - detta är en ovanligt oproportionerlig bild...

Så man man kan ju tänka sig att man bör ta Erik Dahlbergs bilder med en stor nypa salt, för det lär ha hänt att han en gång t.o.m. glömt att rita in Stockholms storkyrka på en bild...

 Upp
Rekonstruktion av Nynäs slotts grundbyggnad ca 1500,
sitt slutgiltiga utseende fick Nynäs först mot slutet av 1700-talet


Nynäs slott anno 2000

 

Tillbaka

Fast visst fyller Suecia Antiqua et Hodierna ett annars stort och mörkt hål i sökandet efter och förståelsen av vår historia och hur dåtidens städer och gods låg i landskapet. I och med planscherna kom Erik att bli den förste naturskildraren i Sverige.

 


Erik Dahlbergs vapen

 

Som arkitekt stod Erik också bakom ett flertal befästningsanläggningar, bland andra Elfsborgs fästning, tornen Lejonet och Kronan i Göteborg, Karlstens fästning på Marstrand, Drottningskär utanför Karlskrona och Dalarö skans i Stockholms skärgård. Han ritade också hus för officerare och manskap, varav man kan se exempel på Ryttmästarbostället utanför Skövde.

Som 23-åring var han en av de som övertalade Karl X att tåga över Bält mot Själland, och som generalguvernör i Livland försvarade han Riga vid två tillfällen, båda gångerna mot kraftigt överlägsna sachsiska trupper.

Dahlberg begravdes i Turinge kyrka strax väster om Södertälje år 1703, 77 år gammal, lagd till vila i ett gravkor han själv ritat. Därmed fick han aldrig uppleva utgivandet av den tredje delen av Suecia Antiqua et Hodierna, vilken inte utgavs förrän 13 år efter hans död, anno 1716.


Tillbaka