Adam av Bremen
Uppdaterad den 2 oktober, 2008
Tillbaka

agister Adam von Bremen fick av en medeltida skribent omdömet att han var "den ringaste prästen i kyrkan i Bremen".
Adam jobbade under ärkebiskop Adalbert av Hamburg-Bremen hos vilken han verkade från 1066 och fram till 1072 då Adalbert dog.
Om Adam tror man att han egentligen var lärare vid domskolan i Bremen och där hade tillgång till handlingar och skrifter som rörde Hamburgstiftets historia.
Men det finns också funderingar över huruvida han kan ha hetat Adamatus av Salerno, eller möjligen att det rör sig om två personer, för vad Adalbert egentligen ville ha var en skrivare som samtidigt var läkare...

Adam reste också omkring och träffade olika personer, bl.a. vistades han för en tid hos den danske kungen Svend Estridsen vilken kände till förhållandena i Sverige efter att ha levt som landsflyktig under dussintalet år, ca 1035-1047, troligen hos kung Anund Jakob. Själv reste magister Adam dock aldrig norr om Danmark. Adam av Bremen tros ha dött någon gång under 1080-talet.

 

Tillbaka

Adams verk

Verket Adam författade hette Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, (Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar) vilket innehåller många upplysningar om livet i Skandinavien.

Adams beskrivning av Skandinavien må vara omtvistad, men kan nog stämma ganska väl med vad som stod i andra medeltida krönikor och i den äldre samtida historieskrivningen.
Vad sedan Svend Estridsen berättade hängde naturligtvis mycket ihop med politik.
Hans föreställning om hur nordborna som bodde uppe i det yttersta av Norden kunde se ut kan tyckas vara märklig, men lär vara vad man trodde i Rom vid den här tiden...

 Hunduvudmänniska, Enbent klumpfotsman, Himantopod, Cyklop

 

Tillbaka

"Götarna härskade i sveonernas land"

Adam av Bremen citeras ofta och hans texter har vänts ut och in av mången historiker. I vissa fall tas han bokstavligen på orden medan han i andra fall döms ut som synnerligen otillförlitlig.

Enligt en på 1980-talet utförd nyöversättning av Adams texter menas dock att han aldrig har omnämnt någon svea-stat eller ens några svear. Adam använde termen sveoner 126 gånger, i samtliga fall menar översättarna att det betyder svenskar och att Sverige betecknas med Sueonia eller Suedi. Den tidigare tolkningen, skolbokstraditionens "svear" i betydelsen uppsvensk folkstam, har övergivits, för även götarna var en "sveonsk" folkstam.

Om Olaus Erikssons (Olof Skötkonungs) kristna styre skrev Adam att det började i det västra götalandet, optimam Svediam regionem, den främsta svenska provinsen.

Noterbart är att det hos Adam såväl som hos andra skribenter endast är själva folket som nämns; svear, sviar, sveoner och andra namnformer. Men det nämns aldrig var de bodde.