Alboga kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Foto: Sanfrid Welin, 1890-tal
Alboga gamla kyrka några år innan den revs på 1890-talet

en tidigaste kyrkan i Alboga tros ha tillkommit mot slutet av 1100-talet men revs på 1890-talet för att ersättas av dagens kyrka som invigdes år 1896. Kyrkan är belägen på toppen av ett mindre berg
nordost om Örums mosse och öster om Sämsjön - då den forna kyrkan byggdes måste dessa ha bildat en enda stor sjö ut över vilken man haft en god utsikt här uppifrån kyrkbacken.

Intressant är att det finns en vattenkälla högst uppe på toppen vid kyrkan, detta tillsammans med höjdläget borde ha gjort platsen synnerligen intressant som lokalisering av en fornborg.


Dagens kyrka i Alboga

 

 

Tillbaka

Rhyzelius om Alboga

Om Alboga kyrka skrev biskop Rhyzelius på 1700-talet att den var "...en annex Kyrka, af grof sten upmurad, mycket hög på en hög och brant backe, under hvars högra fot har fordom varit en offerkälla. Uti denna Socken har fordom varit Dryllehulta skog, item Säterierne Örahem, Ulfvastorp, Svaleryd, Älfvatorp &c. men nu förändrade. Ifrån denna Socken var M. Eric Joh. Albogius, som efter andra tjenster, var Superintendent i Narven" (Narva).

Albogius som tagit sitt namn av hembygden Alboga berättade på 1600-talet om vad han upplevde både i Ingermanland och Narva som superintendent - en titel som användes i Sverige under 1500- 1700-talen och innebar att man utförde många av de uppgifter som en stiftsbiskop annars gjorde. Han omnämns som kyrkoherde i Borgå i det svenska landskapet Finland år 1688.

Läs lite om vad som timade i Ingermanland
under medeltiden, innan Albogius kom dit

 


Utsikten från kyrkbacken är storslagen

 

Index över kyrkorna

Se sidan om kyrktätheten