Bråttensby
Uppdaterad den 11 oktober, 2008
Tillbaka


Bråttensby kyrka
råttensby kyrka ligger vackert belägen högt uppe på en kulle utmed vägen mellan Vårgårda och Herrljunga i ett av Västergötlands mest
kyrktäta områden. På kullens sydsida och vidare åt sydväst finns det gott om fornåkrar. Dagens kyrka med sitt torn byggdes ny från grunden år 1898 på platsen för en föregångare som man tror uppfördes under 1600-talet. Även den kyrkan hade en föregångare, en medeltidskyrka som man tror har legat på gården Stommens ägor, en dryg kilometer åt nordost. Bråttensby skrevs år 1409 som Bruntisby, och 1420 som Brøttensby.


Kyrkan har en vacker placering högt där upp på sin kulle

 

Tillbaka

Minnen från hednatiden

Vid Skattegården strax nordost om kyrkan ligger ett gravfält som omfattar tre högar ca 5-8 m i diameter och sju runda stensättningar varav två dock är osäkra. Några hundra meter österut ligger en gravhög som är 15 meter i diameter. Öster om den skall det ha stått en runsten som blivit sprängd i bitar, fragment av denna skall finnas bevarade. Sydost om kyrkan omtalas att där funnits en gravhög som kallades för Mätta backe, bredvid och norr om Hägna bäck. "Sielfa grafven utgjorde Metta backe". Rakt i söder ligger Rörbotten som beskrivs som att vara högliknande, idag ca 20 m i diameter.


Index över kyrkorna