Brunsbo
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Brunsbo i början av 1900-talet, byggd på källaren till biskop Gerlakssons fasta hus

re kilometer öster om Skara i Skånings-Åsaka socken ligger biskopsgården Brunsbo som på 1400-talet ingick bland Brynolf Gerlakssons fasta hus, och troligen även byggdes av honom.
Men enligt cisterciensmunkarna var det en betydligt mer tidig ägare, biskop Astmund i Skara, som ursprungligen skall ha fått Brunsbo av Emund slemme på 1050-talet.

Enligt Skara stifts biskopskrönika som tillkom omkring år 1500 inskaffades "setegardhen Brynolffs boo" av Brynolf III Karlsson under hans tid som biskop i början av 1400-talet. I ett brev från september 1423 skrivs Brunsbo som Bryniolfsbo.

 

Tillbaka

Husets beskaffenhet

Likheter mellan Läckös västra länga och Brunsbos källare uppmärksammades på 1930-talet av Harald Wideen som därmed antog att båda byggnaderna uppförts av Brynolf Gerlaksson.
Källaren har tillhört ett stenhus som varit ca 20 meter långt och består av tre rum med välvda tak som saknar förbindelse sinsemellan, alla likadana, med dörr mot söder och glugg mot norr. Takvalven liksom innermurarna är av tegel och yttermurarna av tuktad sandsten, på de senare finns spår efter brand.

Byggnaden som ligger uppe på en svag kulle har inga säkra spår av någon yttre försvarsanordning, även om man funnit stora mängder tegel som av Wideen tolkades som att huset varit omgivet av en yttre mur. Lovén menar dock att teglet lika gärna kan ha kommit från husets nedrivna övre delar.
Vad som gör att huset tolkas till att ha varit befäst är att ingången till de överliggande våningarna suttit högt upp.

 

* * *

 

Efter danskarna härjningar i Västergötland år 1511 skriver Biskop Vincent i Skara till riksföreståndare Svante Nilsson att den sorg, skada och bedrövelse de lider i landsänden är obeskrivlig. Domkyrkan är skövlad och brandskattad, biskopsgården Brynolfsbo plundrad och Läckö är belägrat. Därför ber han Svante om råd om hur landsänden skall undsättas.

Brunsbo ligger strax norr om Götala där man fordom höll Alla götars ting och där det senare fanns såväl kungs- som biskopsgård. En dryg halvmil österut låg Axevalla hus.

 

Källor:
Borgar och befästningar i det medeltida Sverige / Christian Lovén
SD