Grude kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkan i Grude, Västergötland, där den igenmurade sydportalen ännu finns markerad

ockenkyrkan i Grude i Gäsene härad knappa två mil öster om Vårgårda är enligt traditionen uppförd under medeltiden. Stenkyrkan
tros ha föregåtts av en träkyrka som fram till digerdödens ankomst på 1350-talet stått på annan plats i socknen, troligtvis då vid Kyrkerud på byns utägor vid gränsen mot Vesene och Asklanda där det också finns ett gravfält med bl.a. flera mindre domarringar, någon halvkilometer nordost om Domkullen.

Enligt en uppgift skall kyrkan ha legat vid en boplats som kallades Körkeplan. Då bygden började befolkas igen efter digerdöden flyttades både by och kyrka till nuvarande plats.

Dagens kyrka i Grude var till en början liten med endast ett fönster och en dörr på södersidan. Av denna ädsta kyrka återstår ännu betydande delar i långhusets västra del. Koret tillbyggdes 1688 och gjordes då lika brett som långhuset och med den dåtida, moderna tresidiga avslutningen. Samtidigt tillkom fönster på norrsidan. År 1772 tillbyggdes kyrkan till en mer rektangulär form. Bland inventarierna märks en medeltida dopfunt av sandsten och Gustav Vasas Bibel.Grude kyrka år 1889


Den 18 april år 1364 var kung Magnus Eriksson i Grude där han i kyrkan (ecclesiam Grodha - Grude kyrka) utfärdade ett brev till bönderna i Vilske härad i anledning av att Axevalla brunnit och behövde återuppbyggas.

 

 

Tillbaka

Varför så många kyrkor?

Under medeltiden måste det ha bott många människor i och runt Grude. Sålunda ligger kyrkorna för Remmene, Jällby, Södra Björke och Hudene i norr, Norra Säm och Hov i öster, Vesene och Molla i söder och Ornunga, Asklanda, Kvinnestad med Kvinnestadborgen samt Landa i väster - alltså 13 kyrkor inom en lite dryg mils avstånd fågelvägen från Grude!

Man måste ställa sig frågan vad denna kyrkotäthet berodde på. Bodde här osedvanligt många människor och kanske ett stort antal stormän? Inom samma område som kyrkorna finns flera gravfält, bl.a. står det en vacker runsten på Fröstorps gravfält, de tre stolta bautastenarna i Hudene, gravältet i Hov och kung Erik den Heliges gård Gate i Eriksberg ligger knappa två mil åt nordost.

 

 

Tillbaka

Sägner i Grude

Vid okänd tidpunkt skall det ha bott två systrar i Hede, Gruda och Siri, vid gränsen till Södra Björke, och de utövade en storartad, gagnande verksamhet. Fru Siri lät uppföra Siene kyrka i väster och fru Gruda, som alltså ska ha gett namn åt socknen, bekostade en kyrka åt Grudeborna. Kyrkklockan skulle gjutas på gården. Medan arbetet med detta pågick kom en annan rik fru förbi och skänkte en silversked som smältes ned i malmen och gav klockan en speciell klang.

En annan sägen menar att klockan göts på Grude Skattegårdens ägor, Ekebacken, på en kulle som kallas Klockarebacken nordost om kyrkan.
Vid 1800-talets slut löd sägnen att drottning Gruda bott i en borg ett stycke från ett mycket stort stenkummel i kyrkans närhet och att lämningarna ännu fanns kvar. Öster om kyrkan ligger Stinkerör, ett gravröse som är 16 meter i diameter.

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
RAÄ
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift