Hällums ödekyrkogård
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


På ödekyrkogården för Hällums forna kyrka
står dopfunten ännu troget kvar
ågon mil norr om Vara ligger Hällums ödekyrkogård. År 1409 omnämns socknen som parochie Hællem i ett brev som förklarar
att biskop Brynolf II Karlsson i Skara bytte bort Kusta å i Hällum mot mark i Bjerby.

Kyrkans långhus hade måtten 9x8 m medan koret var 8x6 m. Kyrkan fanns fram till år 1860 då den troligen revs ner eftersom dess två ljuskronor finns bevarade i den nya, märkligt byggda kyrkan som ligger en km norrut.

Lindskog skrev att "Om Hellums Kyrka och Socken är ingen ting märkvärdigt att anföra". Han menade dock att namnet skall komma "af hell el. hall och hem, deraf ock Säteriet Halla har sitt namn" vilket enligt Linde verkar stämma (berghäll).

Inskriptionen på minnesstenen som står på altarets forna plats lyder:

Här stod till år 1860
Hällums medeltida träkyrka
Här är helig ort
Därom vill stenen minna
Rest 1953

 

Tillbaka

 


Dopfunten har sällskap av ett tiotal gravstenar,
troligen tillhörande människor som döpts i funten

 

En mil åt väster ligger Levene och en halvmil österut finner man Jung

 

Index över kyrkorna

Karta över området

 

Källor:
Ordinis Helenium


s