Hångsdala kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Hångsdala kyrka sydväst om Tidaholm, troligen uppförd under 1100-talet

yrkan i Hångsdala tillhör inte en av de mer omskrivna kyrkorna. Uppgifter sökes...

Här i Hångsdala by har man funnit en vacker guldring från järnåldern som nu förvaras på Historiska museet i Stockholm. Alldeles invid kyrkan finns två gånggrifter som byggts om till jordkällare. Läs om gånggrifter här.

På 1440-talet hölls ett landsting i Hångsdala där bl.a. riddarna Svante Svarte (Skåning?) och Ture Jönsson satt med.

 

Index över kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten