Kaga
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kaga 1100-talskyrka
tmed den urgamla vägen mellan Vreta och Linköping ligger Kaga kyrka. Den uppfördes ca 1130 under Sverker den äldres första
regeringsår, och man tror att Sverker föddes här i Kaga by.

Bortsett från vapenhus, sakristia och tornspira är kyrkan den ursprungliga. En järnbeslagen dörr i sydportalen är jämngammal med kyrkan som har en rundad absid. Västtornet har en portal som leder från tornrummet rakt in mot kyrkorummet, och uppe på kyrkvinden ovanför valven finns målningar från ca år 1200 bevarade.

Patronatsrätten över Kaga, innebärande b.a. rätten att välja präst, har tillhört såväl Sverker- som Bjälbo- och Aspenäsätterna.

 

Tillbaka

 


I kyrkans vapenhus finns denna runsten inmurad - Ög 103


Tove reste denna sten efter Lid-Brave, sin fader

 


Kyrkan har en rundad absid, till vänster ses runstenen i vapenhuset

 

*

Tillbaka

Sättuna


Sättuna kungshög med Kaga kyrka borta till vänster - högen är inte
undersökt och är därmed okänd till ålder

Invid den drygt 30 meter vida och fem meter höga Sättunahögen drygt två km öster om Kaga kyrka påträffades i april 2007 en patris, en slags stämpel varmed man präglade guldgubbar som var en form av kultföremål. I detta fallet har patrisen präglat en kvinna, måhända gudinnan Freja som avbildats i profil med utslaget hår eller någon slags hårprydnad. Hon ser ut att sitta vid ett bord. Dessa motiv kopplas samman med den fornnordiska mytologin, med symboler som är kännetecken för asagudarna - se en guldgubbe från Uppåkra.

Patrisen tros vara från folkvandringstid, runt 500-talet e Kr.

Söder om Sättunahögen finner man Bosgården liksom Domargården.

 

Index över kyrkorna

Se kartan över Östergötland