Källunga kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Källunga kyrka sedd från nordväst med klockstapeln i bakgrunden
ågon halvmil väster om Eriksberg i Västergötland ligger Källunga 1100-talskyrka högt uppe på en kulle, ännu omgiven av den lilla byn.
Härifrån måste man fordomdags haft en vidunderlig utsikt över nejden.
År 1500 skrevs namnet Tiælunga.

Kyrkan har föregåtts av en träkyrka efter vilken syllar påträffades då man skulle förbättra golvet.
Kyrkogården är belägen runt kyrkan, och torde så ha varit sedan kyrkan byggdes. De äldre gravarna har varit utspridda utan någon annan ordning än att dom hamnat där dom fick plats, och de ännu äldre föregångarna, gravkullarna, har planats ut.

 

Tillbaka


En rekonstruktion av Källunga stenkyrkas södervägg som den kan ha
sett ut på 1100-talet, gjord av Emil Johansson 1920

 

Kyrkan har under 1790-talet byggts ut mot öster med ett trekantigt korrum samtidigt som ett fönster upptogs på vardera långsida. Dessförinnan hade kyrkan inte haft några fönster mot norr, och endast gluggar åt söder och på kortsidorna, belägna högt upp på väggen.

 

Index över kyrkorna

Källor:
1100-talskyrkan i Källunga av Bertil Oscarsson