Kärråkra kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kärråkra kyrka från 1100-talet
yrkan i Kärråkra tros ha tillkommit mot slutet av 1100-talet. I början av 1800-talet meddelade Lindskog att den var i gott stånd och hade "2:ne klåckor" i en bredvidstående klockstapel. Kyrkan användes
tillsammans med grannen Öra kyrka vid inspelningen av filmen Änglagård. I socknens östra del finns en domarring.

Uppgifter om kyrkan sökes.


Här ses delar av den gamla kyrkgrunden

 

Fyra km söder om Kärråkra ligger Möne
där man funnit den fantastiska guldkragen

 

Index över kyrkorna