Kestad kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kestad kyrka öster om Kinnekulle, daterad till tidigt 1130-tal
en lilla kyrkan i Kestad i Kinne härad som med sitt läge nästan ser ut att vara en gårdskyrka anses ha stått rest och invigd så tidigt
som år 1132. Dagens kyrka är i stort sett densamma som den ursprungliga, intressant är att det på 1700-talet uppförda koret revs på 1800-talet och att man sedan år 1965 byggde ett nytt på det ursprungliga korets grundstenar.

Tillbaka

År 1325 skrevs platsen som Kiætastadhæ. År 1343 ägdes godset Kestad av laghman aff vplandom, den uppländske lagmannen Israel Birgersson (som var en bror till den heliga Birgitta). Detta vet man därför att Israel detta år upplät 100 mark av godset Kestads avkastning åt Gudhems nunnor.

Men tydligen var det lite si och så med betalningen till nunnorna, för efter att Israel avlidit år 1351 tvingades kung Magnus smek att året därpå döma Israels änka Bengta Karlsdotter Färla och andra arvingar till att göra rätt för sig till nunnorna som då fanns i Aranäs.

 


Kestad kyrka på 1910-talet då byggnaden
för en tid endast användes som samlingssal

 

 


Den rikt utsmyckade dopfunten är från första hälften
av 1100-talet och försedd med avtappningshål

 

 


"Bladgubbar" och s.k. maskaroner som den här ovan är
unika som förekommande i en kyrka, mer vanliga
i slottsgemak under renässansen och barocken

 

Index över kyrkorna


Karta över området

 

Källor:
Kestad kyrka av Britta Bergh
SD