Norra Kyrketorps kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrketorps gamla kyrka med sitt märkliga runda fönster i koret

orra Kyrketorps förra församlingskyrka endast några km söder om Skövde är ganska säkert uppför under 1100-talet. Kyrkan lär ha kvar den ursprungliga storleken även om den för en tid varit försedd med

såväl torn som vapenhus. Altaret tros vara ursprungligt och även dopfunten från 1200-tal finns bevarad liksom en dubbel liljesten, en vacker järnbeslagen ekdörr samt ett romanskt triumfkrucifix.

Troligen förstorades de fyra fönstren år 1839 samtidigt med att ett nytt vapenhus med västportal och gaveltorn uppfördes. Även den nuvarande läktaren liksom bänkinredningen och korbänkarna är från samma tid. Den gamla sydporten murades igen och det södra vapenhuset revs. Därpå fungerade kyrkan som församlingskyrka fram till våren 1925 då den nya kyrkan inne i Kyrketorp invigdes.Kyrkan har kvar sin triumfbåge, möjligen har den en gång sett ut som den i Horla kyrka


År 1932 var kyrkan förfallen och församlingen önskade riva den, vilket dock avslogs. Istället gav man sig på att återställa den forna romanska, enkla kyrkan. Vapenhuset med det gistna klocktornet revs och den ursprungliga södra porten togs fram igen liksom de draperimålningar i koret som fram till dess varit övermålade. Samtidigt påträffades ett äldre, högt sittande fönster på den norra väggen vilket också togs fram.

Kyrkan är belägen inne på P4:s övningsområde, liksom grannkyrkan i Hagelberg norr om Klagstorp.Kyrketorps kyrka före ombyggnaden 1932 - foto: Anders Roland


Källor:
RAÄ, Bebyggelseregistret

 

 

Tillbaka

Södra Kyrketorp


Efter Peringskiöld

Södra Kyrketorp ligger ca två km söder om Stenstorp kyrka mellan Falköping och Skulltorp, och ca 1,5 mil sydost om Norra Kyrketorp.

Södra Kyrketorps forna 1100-talskyrka revs år 1817 då man tillsammans med Brunnhem och Stenstorp byggde en ny kyrka i Stenstorp. På platsen står idag en klockstapel.


Index över kyrkorna

Karta över området