Längjum
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkan i Längjum i juni 2004
yrkan i Längjum uppfördes på 1100-talet och ligger belägen mellan
Vidhemsprästens Laske-Vedum och Algotssönernas Edsvära.
Socknen omnämndes år 1304 då Värmlands lagman Knut pantsatte sin gård Langeem i Langeems socken, i samma skuldebrev som marsken Torgils Knutsson till Aranäs pantsätter en gård uppe i Vadsbo för ett lån av 100 mark lödigt silver av biskop Isar i Strängnäs. Kanske gjordes detta för att få ihop pengar till kriget mot hertigarna Erik och Valdemar som detta år startade krig mot brodern, kung Birger Magnusson.

 

Tillbaka

I Längjum socken ligger Grims Hög, 30 x 25 meter stor, och dessutom Kipperhögen som är 14 meter i diameter. I den sistnämnda har man förutom kol och aska även funnit några stenhällar. Några km åt söder ligger Larv med sin bäsing.

*

Möjligen kan Västergötlands fjärde lagman Kring Alli kommit härifrån Längjum. Vidhemsprästen Laurentius skrev att han kom från Sighlislangem som tytts till Langeim - Langeem?

 

Källor:
Ordinis Helenium

Index över kyrkorna