Södra Lundby kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Södra Lundby 1100-talskyrka. Troligen har kyrkan tidigare haft ett västtorn,
det skulle förklara det märkligt valmade taket
ödra Lundby är beläget några km NV om Larv och mellan Längjum och Vedums kyrkor. Lundbys vackra 1100-talskyrka vilar troget uppe
på en mindre kulle och är idag vackert omfamnad av en frodig grönska. Men då den byggdes någon gång på 1100-talet var kullen ganska säkert belägen ute på en ljunghed där förutom ljungen endast enstaka mindre buskar orkade kika upp bland hedens stenar.
År 1279 omnämndes en kyrkoherde som verkade här medan kyrkan själv omnämndes första gången år 1286, samma århundrade som dopfunten tillkom.

På 1780-talet byggdes kyrkan om, men den ursprungliga kyrkan finns fortfarande till stora delar kvar i väggarna. Kanske att det valmade taket är ett minne efter ett västtorn, så som i Östra Gerums kyrka.
Namnen, Norra Lundbys kyrka ligger vid nordöstra delen av Hornborgsjön.

 

 

 

Tillbaka

I närheten

På den närbelägna Haralds Kulle brukade man fordom om våren tända stora bål varefter man i procession vandrade till den stensatta vattenkällan Stocka Vassla där man offrade åt gudarna. Källan är belägen ca 500 meter söder om herrgården.
På kullen finns också Lilla Kyrkehögen, en sandkulle med en diameter av ca 15 meter från vilken man enligt sägnen predikade.

Inte långt från Södra Lundby låg tidigare socknen Edum med sin lilla kyrka, raserad under 1600-talet. Socknen skrevs 1330 som Edheem. Inom Edums socken låg gården Torkilstorp, omnämnd år 1392.

 

Källa:
Anesa
P E Lindskog

Index över kyrkorna