Månstorp
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ännu reser sig riddaren Eskil Billes borg framför den gamla kungsgården
i Östra Grevie i sydvästra Skåne - Månstorps gavlar

ågra få km öster om Vellinge i Skåne reser sig resterna efter det slott som byggdes på 1540-talet. Det uppfördes på Månstorp

kungsgård i Ingelstad socken i Oxie härad och hette från början Mogenstrup, vars första kända ägare tillhörde den danska släkten Hak, se nedan.

Efter Hak tillhörde Månstorp släkten Bille, bl.a. rikshovmästaren Eske Bille som "bebyggde och monterade" slottet med all den tidens lyx.

Från danska kronan övergick det som bornholmskt vederlagsgods till den svenska kronan, men förlänades sedan till Skånes generalguvernör, riksamiralen greve Gustav Otto Stenbock (1614-1685, född på Torpa), varefter Månstorp först blev ett ryttmästare- och sedan ett översteboställe.

Under Skånska kriget (1675-79) hade borgen svensk besättning, men förstördes 1678 av danskarna varefter den inte återuppbyggdes.

Tillbaka

Huset som var byggt av gråsten och tegel var 25 meter långt, 15 m brett och närmare 15 m högt, och de nedre murarna var mer än 3 m tjocka. Slottet låg ute i en "kärrig trakt" och var omgivet av en 5 m hög och 7 m bred vall utanför vilken det fanns en vallgrav som mätte 18 m på bredden och var drygt 3 m djup.


Troligen låg Månstorp vid en mindre sjö ute i en svårtillgänglig sankmark

Från borgvallens krön man gick direkt in i riddarsalen som var belägen på andra våning. Den tredje våningen var bostadsdelen, medan den fjärde förmodligen var ett skytteloft. Högst troligt var slottet byggt på grunden efter en tidigare borg.

 

Tillbaka

Några ägare:

  • David Andersen Hak, riddare och riksråd på 1400-talet.
  • Henrik Hartvigsen Krummedige, bl.a. hövitsman på Bohus, dog 1530, som troligen tog Månstorp som betalning av en skuld från den spelberoende Eske Bille.
  • Henrik Bille avled på Månstorp 1559.

 


Den gamla riddarsalen låg på andra våning

 

 

Tillbaka

Ätten Hak

Ätten Hak eller Hack var en av de mer ansedda danska adelssläkterna och sägs kunna räkna släktskap med den svenska Sverkerätten.

En tidig ättemedlem var David Torstensson Hak, en bror till Trugot Torstensen som var ärkebiskop i Lund 1276-1280. David var den tilltänkte maken till Ingrid Svantepolksdotter som 1288 fördes bort ur Vreta kloster av den västgötske lagmannen Folke Algotsson ur Algotssönernas släkt.

En av ägarna till Månstorp var Niels Hak den unge, kung Kristian II:s drots som kom att förlora huvudet efter en strid med danska stormän i Skabersö år 1524, året efter att stormännen drivit Kristian på flykt från Danmark.

En Christoffer Hak anförde den flotta som 1535 inneslöt Köpenhamn.

 

Se en karta över Danmark

 


Källor:
Vellinge kommuns hemsida
Kulturföreningen Vid Gavel
Riksantikvarieämbetet
Nordisk familjebok 1913