Marum
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Marums kyrka från 1110-talet, bortom tornet skymtar Flian

arums kyrka ligger vackert belägen alldeles invid Flians norra strand några km sydväst om Skara. I ett brev utfärdat av biskop Lars i

Skara år 1257 skrivs socknen som Marhem, vars förled Mar menas komma av det fornnordiska marr, häst - kanske födde man upp hästar här förr. Vid kyrkan skall det ha stått en runsten på 1600-talet.


Portalen på den södra långhusväggen
 

Kyrkan uppfördes så tidigt som ca 1114-1117 och hade ett rakt avslutat, smalare kor. Från denna tid är även dopfunten, en madonnaskulptur, en järnbeslagen port samt möjligen lillklockan. På en av tornvåningarna finns bräder med ristade ornament.

Tornet tillkom i början av 1700-talet och byggdes troligen av material från den gamla klockstapeln, samtidigt förstorades kyrkans fönster. Då man anskaffade en ny predikstol år 1830 fick dopfunten fungera som fot...

Lindskog skriver i början av 1800-talet att kyrkan var av huggen sten med torn och två klockor och "har ett vackert läge vid åen Flian och blef åren 1783 och 1785 ansenligen utvidgad och tillökd, så att hon nu

är ibland de vackraste kyrkor i orten. Vid ena sidan i vapehuset är en graf, fordom tillhörig Strömhjelmska nu Ekebladska Famillien".

 


En gotisk ljusöppning från medeltiden

 

Tillbaka

I augusti år 1308 författade biskop Brynolf Algotsson i Skara ett brev i Husaby i närvaro av domprosten Bengt i Skara och skarakaniken Björn från Dalum där de i hans närvaro och med hans och hans kapitels samtyckte till utbytande av gods som var knutna till deras respektive ämbeten. Bl.a. nämndes att kvarnen här i mareem med tillhörande arrendegård i framtiden skulle tillhöra nämnde herr Björns prebende (pastorat).

Strax nedströms kyrkan står Hospitalsqvarn och Kyrkqvarn utsatta på en karta från 1885. På samma karta ser man att det på södra sidan av Flian fanns en stor mosse, Nyckelmossen, ute på vilken Björnön låg. Detta tyder på att här fordom troligen fanns en sjö. Via Afsen som rinner ut i Flian strax nedströms Marum sägs att man förr kunde ta sig till hamnen i Skara. Några km uppström Flian ligger Härlunda.Söder om kyrkan flyter Flian stilla förbi

 

Källor:
RAÄ, Bebyggelseregistret
SD

Index över kyrkorna