Rödene
Uppdaterad den 24 september, 2008
Tillbaka


En sten minner om platsen för Rödene kyrka som brann ner år 1834. På kullen
till vänster om vägen finns en gravhög, troligen härrörande från järnåldern.
Rödene i Bälinge socken nordost om Alingsås stod fram till 1834 en träkyrka vilken i äldre tider varit en mycket ansedd offerkyrka, f.ö.
den äldsta i pastoratet. Det enda som stod att rädda då den brann var en liten klocka som nu förvaras på Alingsås museum samt en dopfunt smyckad med bl.a. en drake, daterad till mitten av 1100-talet.

Denna dopfunt stod därefter under en längre tid i en grotta i Nolhaga berg i Alingsås där den samlade upp det vatten som sprang fram ur stenväggen. Sedan mitten av 1870-talet finns den på Statens historiska museum i Stockholm - som nekade att lämna tillbaka den till Rödene församling efter en förfrågan 1921. Se dopfunten på Historiska.

Efter branden byggdes kyrkan inte upp igen, Rödeneborna fick istället ta sig till landskyrkan utanför Alingsås. Uppgifter finns om att församlingen tio år tidigare, 1824, inlemmats i Alingsås landssocken, huruvida Rödenebornas kyrka använts fram till branden eller om den övergivits är oklart.

 

Tillbaka

Häradshövding Kristman i Rödene

År 1409 höll man ting här i Rödene under ledning av "Crismans i Rödhene, häridzhöfdingens i Kalundz häridh" (häradshövding i Kullings härad):
Lars i Landa erkänner Folke Magnussons (till Åby i Landa) på rättaretinget i Rödene styrkta rätt till "Treda och Espgärde" i Landa sn, Kullings hd.

År 1412: "Hans "Valraffn", hövitsman på Stynaborg, och Kristman i Rödene kvitterar de böter Karl Eriksson erlagt därför att han ej inom föreskriven tid återlöst en gård, ridit en annan persons häst längre än överenskommet samt byggt sitt hus på byns allmänning".

Var Kristman bott vet man inte, men dagens Rödene gård ligger nog väl till hands där den ligger alldeles invid den gamla kyrkplatsen.
År 1463 var Bertil Pedersson Lilliehöök till Kolbäck, beläget norr om Rödene, häradshövding i Kullings hd.

Möjligt är att Kristman hette Andersson i efternamn, en man vid det namnet utfärar år 1409 ett gåvobrev till Vadstena kloster. Det fanns senare en Peter Andersson vilken omnämns som häradshövding i Kullings härad år 1454.

 

Röd i namnet Rödene kommer efter färgen röd,
-ene betyder äng eller betesmark - Den röda ängen.

 

 

Tillbaka

Ett köpebrev från 1452

 


Vapen för ätten
Stenbock

 

Okänd utfärdandeort, AD 1452

Björn Petersson säljer till riddaren Gustav Olofsson (Stenbock) den äldre gården Stockslycke i Röttorp (Lena socken) och en gård i Rödene (Rödene socken) i Kullings härad för 20 mark, som han erkänner sig ha mottagit.

Sigillanter: utfärdaren, Karl Hake, häradshövding i Barne härad, och Bertil Petersson (till Kolbäck), häradshövding i Bjärke härad.

Utfärdare:
Björn Petersson
 


Köparen Gustav Olofsson Stenbock den äldre var född ca 1425. Han gifte sig med Anna Turesdotter Bielke på sitt Toftaholm i Småland den 1 juni 1488 och levde fram till 1494. Troligen är Gustav stamfader till ätten Stenbock på Torpa.

År 1511 tilldömde västgötalagmannen Ture Jönsson Tre Rosor välborne Jon Björnsson en gård i Rödene.

 

 

Tillbaka

Torp


Torps egendom i Rödene ca 1950

Den största gården i Bälinge är Torps egendom, tidigare Torbjörntorp, byggd i sten 1917. Namnet Torp gavs för väldigt länge sedan till nybildade gårdar eller utflyttade gårdar, långt innan det blev namn för dagsverkstorp.