Salem
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Salems vackra 1100-talskyrka en afton i mars 2005
alems kyrka är belägen någon mil öster om Södertälje utmed den gamla vägen mot Botkyrka. Den ursprungliga 1100-talskyrkan var
blott 5x8 meter stor, med kor och det anslutande tornet i väster. Kyrkan har senare byggts om i flera omgångar, vad som återstår är tornet och den norra väggen. I kyrkan finns en dopfunt från 1100-talet och ett krucifix från 1200-talet.
Tornet härstammar från den äldsta kyrkan och har vid flera tillfällen fått stagas upp. Omkring 1750 byggdes strävpelaren vid tornets sydvästra del. Gluggarna alldeles under tornspiran visar på att tornet måhända var avsett att användas som försvarstorn.
Kyrkan ligger fantastiskt vackert belägen på en liten udde i den sydöstra delen av Bornsjön och söder om Kastellholmen. Andra intressanta namn som förekommer runt sjön är Hamnberget, Stallbacken och Skansberget.

Det skall också ha funnits en tidigare kyrka i Salem, känd genom legenden om S:t Botvid. Var den legat är osäkert.

Tillbaka

År 1283 lät kung Magnus Ladulås i ett brev skrivet i Bjälbo meddela att han överlät sin patronatsrätt över Slæm jämte Botwidi (Botkyrka) till domkyrkan i Strängnäs och år 1382 byter Sveriges genom tidernas meste jordägare Bo Jonsson Grip till sig mark i Släm. Salem hette nämligen Slem under medeltiden, men då man med tiden tyckte att namnet inte lät så vackert så ändrades det till Salem på 1660-talet. Slem var ett gammalt ord som betydde fattig och usel.

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
Skylt på platsen
Salems hembygdsförening