Skepplanda
Uppdaterad den 7 juni, 2008
Tillbaka


Den gamla trevalvsbron i Vadbacka ser nästan osannolikt stor ut där den strävar
över Forsån. På platsen för den intilliggande fotbollsplanen
skall byn Grönköp med sin hamn ha varit belägen.
nnan Lödöse kom att bli den dominerande hamnstaden vid Göta Älv så var Skepplanda en av dess föregångare. Från älven seglade man upp via Grönån till Forsån, och här finns sedan bronsåldern en påvisad,
kontinuerlig gårds- och bybebyggelse allt sedan dess. Platsen lär ha skrivits som både Grönköp och Grönköping, Grönekiöping år 1550.

En knapp mil uppströms Grönån och dess tillflöden låg två fornborgar, en på Rapungaberget vilken var ca 315 x 100 m stor och en på Angertuvan om ca 375 x 120 m. Däremellan gick vägen som ledde över Risveden och in i det inre av Västergötland. Norr om Grönåns utlopp med uppsikt över Göta älv låg fornborgen på Örnäsberget - och mitt emellan dessa tre borgar ligger Kungsgården... Se en karta.

 

Tillbaka

Grönån och Göta älv


Grönån vid Hamnens gård nära utloppet i Göta älv

Under vikingatiden var flödet i Grönån och Forsån betydligt livligare än idag. Sedan dess har också landhöjningen gjort sitt - för tusen år sedan var platsen belägen ca två meter närmare älvens vattenyta. Man beräknar att bredden på Göta älv i höjd med Bohus var ca 500 meter och att älven uppströms på många håll stilla tog sig fram mellan bergsklipporna.

Dessutom kunde man för 1.000 år sedan inte anse att Göta älv rann vidare från Bohus ner mot Göteborg, utan mer var som en havsvik - Göta älv var en bred om än inte djup flod som slutade där den då 200 meter breda segelleden Nordre älv förde sjöfarare västerut, förbi Kungahälla och vidare in i Norge där de sedan kunde segla vidare upp i Viken.

Då djupet i Grönån började bli för litet för de allt större och mer djupgående skeppen förlorade Skepplanda allt fler laster till Lödöse som låg några km längre upp i Göta älv. Någonstans nere i leran vid Grönån har man hittat vad man tror är ett vikingaskepp, kallat för Grönåskeppet, dock ej utgrävt.

Från Äskekärr någon mil sydväst om Skepplanda kommer Äskekärrskeppet, troligen tillverkat någon gång på 800-talet. Det är t.o.m. möjligt att där funnits en hamn eller ett varv - kanske både och!


I februari år 1377 författade kung Håkan Magnusson ett brev på Akershus i Oslo där han lät meddela att han för tjugo år upplät Alfhem i Skepplanda socken till sin tjänare Gudmund Grein.

 

Tillbaka


Den tre meter långa hällristningen "Krokodilen" på Stugåsberget som menas vara en solkalender, ristad på en brant sluttande häll - undertill en solvagn


Läs om hällristningar

 

Tillbaka

Skepplanda kyrka


Skepplanda kyrka stod klar 1705, byggd på en föregångare från 1100-talet

Skepplanda kyrka är belägen högt upp på ett berg varifrån man haft en fantastisk utsikt ner mot Grönån, Göta älv och bort mot Norge.
Kyrkans dopfunt från 1200-talet finns idag i S:t Peders kyrka i Lödöse och menas ha blivit huggen av Lödösemästaren.


En ansenlig samling gamla gravstenar norr om kyrktornet