Smålands stenar
Uppdaterad 19 augusti, 2008
Tillbaka


Smålands stenar, belägna ute på en hed
Smålandsstenar i Villstad socken i västra Småland finns fem stycken domarringar, belägna endast några stenkast väster om Nissan som
här rinner förbi på sin väg ner från mossarna söder om Jönköping. Nissan flyter sedan ut i Laholmsbukten genom Halmstad.

Gravfältet som troligen använts fram till folkvandringstiden har ganska säkert en gång varit betydligt större, men decimerats av stenhämtning. Av de fem domarringarna saknar en av dem flera av sina stenar medan den största är 20 m i diameter och består av över 20 stenar.

Det äldre namnet på gravfältet Smålands stenar var Skäppekullen, ganska märkligt då stenarna står ute på en plan hed. Senare kallades de för Smale stenar, ett namn som tros komma av att man här lät sina får och getter gå och beta eftersom smale var den forna beteckningen för dessa djur.

Folket här tros ha varit finnaithæ som omnämndes av Jordanes på 500-talet, vilka ganska troligt har bebott den sydvästra delen av Småland, Finnveden.En av de fem domarringarna i Smålandsstenar, denna med ett stor stenblock som mittsten över vilket man har spekulerat om huruvida det kanske har använts som offeraltare

 

Läs lite om funderingar kring domarringarna

 

Källa:
Skylt på platsen