Sörby kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Sörby kyrka med anor i 1100-talet - den lodräta skarven mitt på långhusets
vägg visar varifrån kyrkan utbyggdes med klocktornet åt väster och en
15 alnars (9 meters) förlängning åt öster under 1770- 1780-talen
örby kyrka ligger belägen drygt två km sydost Falköping och har sina rötter i den tidiga medeltiden.Kyrkans metertjocka väggar försågs
med de stora fönstren under renoveringen vid 1700-talets slut, samtidigt som klockorna i stapeln hängdes upp i tornet.

I väggarna finns rester från den tidiga medeltida kyrkan som återanvändes som byggmaterial, bl.a. kan man se fragment av en tresidig, fasad lockhäll på tornets norra sida och på ett annat fragment en del av ett lejon.

Tidigare har här funnits en förgyld kalk med landshövding Carl Siggesson Rosendufvas namn på foten. Carl ägde bl.a. Ribbingsberg norr om Vårgårda och innehade Magnus Gabriel De la Gardies fina Höjentorp som sitt residens under åren 1630-1644.

Tillbaka


Sakristian har ett tunnvälvt tak och dörr av järnplåt

 

 


Skåp från medeltiden, står i vapenhuset och har en spännande låsanordning

 

I norr låg Ullene kyrka fram till år 1847

Index över kyrkorna

 

Källor:
Sörby kyrka av Nils Fredrik Beerståhl