Erling Stenvägg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Månntro att det var innanför dessa väggar som Erling Magnusson
satt inlåst innan han lyckades rymma?

ot slutet av Sverre Sigurdssons regering började man i Norge tala om en man vid namn Erling som sades vara den avlidne kung Magnus Erlingssons son. Detta kom även för kung Sverres öron,
så han lät genast sända ut män för att gripa mannen som nu kunde vara ute efter den norska kungakronan. Erling lyckades dock undkomma ur Norge - han blev i tid varnad och flydde över till Sverige.

Då skickade Sverre bud med brev till sin svåger konung Knut Eriksson (vars syster Margareta var gift med Sverre) »att i Sverige uppehöll sig en man, som gav sig ut för att vara son av konung Magnus och hade för avsikt att stifta ofred i Norge». Kung Knut sände genast ut män att spana efter Erling och gripa honom. Det tog inte lång tid innan han var infångad, varefter han blev förd till Visingsö där han insattes i det höga tornet.
Där satt nu Erling för en tid och blev därav kallad Erling Stenvägg. Han gjorde dock ständiga försök att undslippa sin fångenskap, vilket också slutligen lyckades honom.

Tillbaka

Maten bars till fången av en kvinna. Erling lyckades väcka hennes medlidande och hon förskaffade honom några klädespersedlar och lakan. Dessa skar han i remsor och band sedan samman till ett rep varpå han en mörk natt hissade sig ned från tornet och lyckades undkomma till Järnbäraland (Dalarna).

Konung Sverre var då död, men hans son och efterträdare Hakon Sverresson sände män att gripa och döda Erling. Männen återkom efter någon tid och sade sig ha utfört uppdraget. Men sommaren därpå, år 1203, uppträdde på marknaden i Skanör en man som påstod sig vara Erling Stenvägg.

Han blev av Baglerna tagen till konung, men den äran var av kort varaktighet, och något märkligt uträttade icke Baglerne under hans anförande.

Text från Berättelser ur den svenska historien 1885-1886