Sveneby
Uppdaterad den 7 juli, 2008
Tillbaka


Sveneby 1100-talskyrka, belägen ca 500 m från sjön Östen - Odens sjö
veneby stenkyrka uppfördes under 1100-talet och är belägen mindre än 200 meter nordost om Sveneby säteri. Namnet Sveneby
kommer antingen av mansnamnet Sven eller lika troligt av benämningen sven av vapen, en man som i rang stod omedelbart under en riddare och således var en mycket mäktig person. Men det kan också vara en ännu äldre beteckning för någon som stod högt i rank under en hövding eller kung.

Sveneby omnämns år 1304 som swenaby in vazbo vestgocie, sedan i nådens år 1447 i samband med att gården Liwnghåås (Ljungås) knappa två km norr om kyrkan av Ragvald Magnusson försäljs till riddaren herr Svarte Ture Jönsson, senare lagman i Västergötland och bland andra gods även ägare till Främmestad. Ljungås skrevs dock som jongas redan 1279.

Sveneby är beläget i Vadsbo härad vid den allra nordligaste spetsen av sjön Östen som förr skrevs som Odens sjö. I öster ligger Hjälstad med sin thegnsten och i sydost på andra sidan sjön ligger Askeberga. Andra platser runt den drygt sex km långa sjön är Flistad och Odensåker.

Vid en kanalgrävning i Tidans gamla fåra på sjöns nordöstra sida fann man år 1936 ett eneggat järnsvärd med rak rygg och från rygglinjen avsatt tånge från vendeltid - kan det likna ett saxiskt svärd,tro? Dessa eneggade svärd anses från andra fyndplatser ha tillhört den yppersta samhällseliten.

 

Tillbaka

Fönsterram från år 1005!

Av 1100-talskyrkan finns rester kvar i den västra delen av långhuset, och möjligen är takstolarna medeltida. Under en renovering på 1970-talet fann man en skottglugg i sydfasadens läktarvåning vars fönsterram med C-14-metoden daterades och visade sig vara från ca 1005! I kyrkan finns ett triumfkrucifix från 1120-talet, ett 1200-talskrucifix, en dopfunt och en skulptur av biskop Erasmus i en tjärgryta.


Sveneby kyrka enligt Peringskiölds Monumenta från 1670-talet

Kyrkans korsarmar är troligen uppförda under 1600-talet. Enligt Peringskiölds Monumenta hade kyrkan på 1670-talet ett rakslutet kor, korsarmar i norr och söder, ett litet vapenhus i väster och ett centralt klocktorn. År 1746 skall koret ha breddats och förhöjts till att bli en salkyrka samtidigt som sakristian kom till och vapenhuset i väster breddades. Detta vapenhus revs dock på 1970-talet då det höll på att rasa.

Från 1700-talets mitt finns Tord Rytterbergs huvudbanér från 1754 och det var då det nuvarande innertaket tillkom. Under 1930-talet påträffades en ask med ett finger i golvet - som placerades i Thord Rytterbergs gravkammare!Kyrkans kor och sakristia som tillkom på 1700-talet då landshövdingen och greven
A O Lagerberg som uppförde Sveneby nya herrgårdsbyggnad lät installera en
kakelugn för att spädbarnen som skulle döpas inte skulle behöva frysa


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Gården Sveneby

År 1622 skrev sig Erich Krabbe till Swänneby. Troligen tillhörde han den västgötska ätt som kallas för Krabbe av Svaneby och nog kommer härifrån Sveneby.
Dagens herrgårdsbyggnad i Sveneby byggdes åren 1752-1756 och har stora delar av den ursprungliga inredningen bevarad. Huvudbyggnaden är i 2 ½ plan och täcks av ett mansardtak, till denna hör tre par flygelbyggnader.

 

Källor:
Bebyggelseregistret
FMIS
Skylt på platsen