Tjörn
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Pilane gravfält


Gravfältet Pilane, här med bl.a. två gravar med kankedja och mittsten
liksom en domarring med sex stenar och mittsten - utsikt mot Breviks kile
et vackert belägna gravfältet Pilane i Långekärr på Tjörn består av ett nittiotal fornlämningar, fördelade på bl.a. tio högar, 57 runda
stensättningar, sju domarringar och sex resta stenar. Gravfältet breder ut sig över en yta om ca 170 x 30-70 m och har använts från folkvandringstid och in i 1000-talet, dvs vikingatid.

På fältets västra sida finns en sluttning som är helt översållad med stenar vilka ligger i en salig röra. Bilden högst upp är tagen därifrån, och som synes har man haft en god utsikt över både gravfältet och ner mot Säby kile som bör ha varit en god plats att förlägga båtarna vid, nedanför Sältebo gård i Hällene, omnämnd år 1388.


Ännu en grav med en vacker kantkedja


Alldeles i närheten finns flera stenåldersbosättningar, bl.a. där som parkeringsplatsen till gravfältet ligger. Denna idag ganska högt belägna plats, 30-35 m över havet, skall ha legat invid havsstranden för 8.000 år sedan.

Tjörn skrevs förr som Thiórn - "traditioner och andra omständigheter, framkalla den förmodan, att detta Thiórn är just detsamma Uthorno, "wågors och stormars ö".

På Tjörn finns sex fornborgar medan Orust har 14 st.


Källor:
Informationsskyltar vid gravfältet
FMIS

 

Tillbaka

Dösen vid Styrdalen


Dösen vid Styrdalen i Valla socken, idag belägen 30 m över havet

På en kulle alldeles invid grusvägen mellan Valla kyrka och Furusäter i Valla socken på Tjörn står en dös från stenåldern, omkring 5.000 år gammal.

Graven består av fyra sidostenar och en takhäll vilken är försedd med femton skålgropar. Dösen har varit täckt av en hög som varit ca tio m i diameter. Dösen restaurerades på 1920-talet.


Takhällen är försedd med ett femtontal skålgropar


Se också Hagadösen på Orust en mil norrut och läs lite om dösarna

 

 

Hällristningarna vid Basteröd

Tillbaka


Femton skepp och några skålgropar på hällen vid Basteröd på Tjörn

Hällen vid Basteröd på Tjörn är belägen precis invid vägkorsningen där vägen från Hällene och Pilane gravfält kommer fram. Här har man under bronsåldern ristat in femton skepp, och även några skålgropar.

Två av skeppen till höger är (förutom med vanliga bemanningsstreck) även försedda med vad man tror är hornblåsare - kan det vara anförarskeppen för en flotta vi ser här?

 

Tillbaka

I Höviksnäs på östra Tjörn har man funnit en guldhalsring från 200-300-talet, se den hos historiska.se. I Rävsal lite norr därom står Tjörns enda runsten, kallad Härjulfs stenar efter den text som idag återstår på den skadade stenen. Den låg förr låg inmurad i en stengrund till ett hus, men stod en gång väl synligt placerad i en vik tillhörande Askeröfjorden.


s