Tubbetorp
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Tubbetorp 1950

ården Tubbetorp mellan Vårgårda och Lagmansholm har anor lång
tillbaka i tiden. På 1600-talet ägdes den av släkten Kämpenfeldt,
under första halvan av 1700-talet släkten Schotte som sedan avlöstes av Jonas Alströmer vilken drev schäferi för angoragetter på gården. I början av 1800-talet var det överjägmästare Gyllensvärd som huserade på gården och som i sin tur efterträddes av överjägmästare Arrhenius på 1850-talet.

År 1856 lät possessionaten (godsägaren) A. G. Wettergren uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Därefter vandrade Tubbetorp mellan flera händer, varav godsägare Arvid Wettergren 1907-17, direktör C.G. Wettergren 1917-27 varefter agronom Öivind Bruun och hans hustru Anna-Lisa stod som ägare.

På 1870-talet var Tubbetorp en betydande egendom med underlydande gårdar som frälsesäteriet Brunlid, Eklanda, Sventorp med flera hemman.Tubbetorp idag


Huvudbyggnaden har genomgått en grundlig renovering av nuvarande ägare Helena och Mattias Olsson, och har bl. a. försetts med nytt tak. Det innehåller ett femtontal rum, kök, två hallar samt källare.
Senaste genomgripande restaurering genomfördes 1929 av familjen Bruun.

Flygeln till vänster är från 1745 och innehåller 7 rum och kök, byggd i trä.

Tillbaka


 Brännvinsbränneriet i Tubbetorp, 8 september 2002

Det gamla brännvinsbränneriet ligger fortfarande kvar i Tubbetorp - i bakgrunden kan herrgårdsbyggnaden anas


På gården Tubbetorp fanns i slutet av 1800-talet stora ångbrännerier där man enligt uppgift tillverkade 2.500 liter brännvin per dygn!Vägen upp mot Tubbetorp en tidig morgon