Kyrkoruinen i Brunn
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Brunn kyrka från 1100-talet
elägen på en sluttning ner mot sjön Åsunden några kilometer väster om Ulricehamn vilar 1100-talskyrkan i Brunn. På kyrkogården skall
enligt en skylt på platsen finnas omkring 13.000 gravar, vilket om siffran stämmer (vilket verkar otroligt) visar på att platsen använts som begravningsplats långt innan kyrkan uppfördes. Vapenhuset lär ha tillkommit så sent som år 1808. År 1697 förlängdes kyrkan 12 alnar österut, år 1698 fick den fönstren upptagna och 1699 tillkom en läktare.

Tillbaka

 


Brunn kyrka ger ett intryck av att vara ovanligt bastant byggd

 

Tillbaka

 


Korväggen mot öst ser ut att en gång haft ett imponerande ljusinsläpp


Kyrkan omnämns inte av P E Lindskog, vilket måste vara en miss från hans sida eftersom den användes fram till att den nya kyrkan invigdes år 1893. Däremot omnämner har den av "svag beskaffenhet" varande sockenallmänningen Brunn och att här fordom fanns en gästgivaregård. Den senare uppgiften visar på att en större väg har passerat förbi.

En restaurering utfördes av kyrkan år 1933 och har kompletterats på senare tid med diverse stag som skall förhindra att korpartiet rasar.

I den nya kyrkan finns den gamla kyrkans altaruppsats, predikstol och dopfunt bevarade, liksom den gamla kyrkporten och diverse andra minnen.

 

Index över kyrkorna

 

Källor:
Skylt på platsen
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift