Vad brevet gällde:

 

Lo den 5 maj 1514

 

Förteckning över inventarier som Gre(g)ers Birgeson mottagit på "Lo, Siotorp och Kyllen" (Långareds sn, Kullings hd; tillh. Erik Abrahamsson Lejonhuvud).

 

 

Originalet skrivet på svenska