Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Utsikten ner mot Loviken från en kulle som väcker funderingar

ågon gång under den tidigare halvan av 1300-talet bodde den västgötske lagmannen Magnus Gudmarsson och hans hustru Katarina Birgersdotter på godset Loo i sjön Antens nordöstra del.
Hit hade de unga tu kommit att flytta, kanske med några års fördröjning, efter bröllopet som stått på Finsta gård i Östergötland år 1316. Efter en tid, troligen efter att Magnus far Gudmar dött ca 1340, kom dom att flytta till borgen Loholm som ligger ett par km längre västerut.
Magnus hustru Frw Katarina af Loo var syster med den heliga Birgitta och dotter till den östgötske lagmannen Birger Persson till Finsta.

Man kan gott tänka sig att lagmannen över Västergötland och hans hustru Katarina inte bodde i ett vanligt litet hus - men var det skall ha varit beläget, det vet man inte.
Att det skall ha funnits ett slott i Loo står inte att läsa någonstans och det finns heller inte någon sägen som nämner det, men betydelsen av ordet slott under medeltiden var inte en lika omfattande och stor anläggning som vi lägger i ordets betydelse idag.

Tillbaka

År 1327 födde Katarina en dotter som gavs namnet Ingeborg - kanske att hon föddes här i Loo. Ingeborg kom att gifta sig med riksrådet och diplomaten Bengt Turesson Bielke.
Deras son Sten kom att bli en av kung Albrekt av Mecklenburgs förtrogna män, men skulle senare komma att gå över till drottning Margareta. Sten nämns som marsk år 1374 och var hövitsman på Nyköpings hus efter Bo Jonsson Grips död 1386 samt en av de tio testamentsexekutorerna som undertecknade en överenskommelse med drottning Margareta på Dalaborg i mars år 1388, vilket utmynnade i Slaget vid Falköping 1389 och tillkomsten av Kalmarunionen.
Mamma Ingeborg Magnusdotter dog år 1390 och begravdes i Vadstena kloster.

Då digerdöden härjade som hårdast ca 1351-52 dog de allra flesta invånarna i Loo vilket fick till följd att Magnus och Katarina, som då bodde på Loholm, tvingades fly. De tog sig upp till Varnhem där de den 5 augusti 1352 jämte tjänare upptogs i klostret där de sedan kom att stanna kvar.
Magnus anges som död år 1363.

 

 

Tillbaka

Kullen vid Loviken


Den innersta delen av Loviken med utskjutaren som på kartan benämns som Våghusen


å man följt den sägenomspunna sjön Anten från Långared och kommit ner till Loviken följer man sjön in på en liten grusväg. Vägen leder snart upp på en kulle där en stengärdsgård tar vid på höger hand - vilken på andra sidan kullen försvinner lika abrupt som den började.
På toppen ligger några rejält stora stenar som är lagda i en 90° vinkel och ser ut att kunna vara inkörsporten till kullens södra del där ett hus mycket väl skulle kunna ha stått. Här är kullen i princip helt plan över en stor yta.

Omedelbart på den norra sidan av vägen finns vad som förefaller att kunna vara grunden till någon form av ett mindre hus, och två likadana längre ner i sluttningen, idag fyllda med diverse stenar, även en del tegelstenar av rejäla dimensioner. Några av dessa är helt svarta och ser ut att kunna ha ha smält av kraftig hetta, kanske har dom suttit i en ugn eller skorsten.

I övrigt finns inga stenar i närheten, förutom de som är lagda i den gamla stenbron som går över Trålandaån på kullens bortre, västra sida.

Loo betyder enligt Linde glänta, öppet land eller äng, och nerifrån Loviken sett är det just så som naturen här är beskaffad.

 

Tillbaka


Ån uppifrån Trålanda rinner igenom Loo by och flyter ut i Anten alldeles vid kullens fot


uruvida Magnus och Katarina bott på denna kulle lär vi nog aldrig få veta, men så gott som alla äldre borgar och slott har legat vid vatten och då är det kanske inte så långsökt att tro att här en gång funnits ett slott.

Skulle man behöva ta sig ut till Loholmen var det en enkel sak att med båt ta sig dit, och vad som ser ut att kunna ha varit en hamn finns i ån som kommande från Trålanda flyter förbi omedelbart nedanför kullen. Där kan man också se stenar till en mindre husgrund.

Om nu Magnus och Katarina bott här så har dom säkert fått besök av Katarinas syster Birgitta och hennes make Ulf till Ulvåsa, Magnus bror, då paret varit på väg till eller från Lödöse under någon av sina pilgrimsfärder.En väg som löper över kullen - till vänster utanför bild finns
en stor, plan yta - som gjord att placera ett hus på

 

Tillbaka

 


Det finns mycket sten på denna kulle...

 

Tillbaka

 


Till vänster ser man kullen, med Trålandaån flytande förbi strax nedanför - vänder
man sig om 180° finner man vad som kan ha varit en mindre hamn

 

Tillbaka

 


En mycket gammal fördämning i Dammbacken, belägen omedelbart öster om kullen

 

 

Tillbaka

Omnämnanden av Loo

År 1458, den 15 november, skrev Kristina Larsdotter ett gåvobrev på Axevalla där hon gav sin gård Loo och Siotorp till sin dotter "Mæreta" Magnusdotter och hennes arvingar. Huruvida det är Loo vid Anten som menas återstår att ta reda på, men en gård vid namn Sjötorp ligger alldeles nära, norr om kullen, och omnämns också i ett brev från 1514 - tillsammans med Lo och Kyllen.

Den 29 september 1518 utfärdade Erik Halvardson i Træsten ett brev i Lidköping vari han till herr Erik Abramson på Loo, hövitsman på Örebro och i Västergötland, säljer gården Torn i Stafnäs sn i Gillberga hd i Värmland för 40 mark "i Danst taall".

Erik Abrahamsson Leijonhufvud blev ägare till Loo och Loholm år 1512.

 

Källor:
historiska-personer.nu