Drottning Margareta - unionsdrottning
Uppdaterad den 25 september, 2008
Tillbaka

Drottning Margareta o Erik av Pommern - O Bache ca 1884

argrethe Valdemarsdatter föddes år 1353 i Danmark som dotter till
Valdemar Atterdag. Endast 10 år gammal
blev Margareta vigd med den tretton år äldre kung Håkan av Norge och av Sverige, en son till svenske Magnus Smek och flyttar med honom till norska Akershus. Hennes uppfostran anförtros den stränga och fromma Märta Ulfsdotter, en dotter till Ulf Gudmarsson och den heliga Birgitta.

Vid 17 års ålder föder hon en son som döps till Olav, och denne lyckas hon få vald till kung av Danmark år 1376.

Några år därefter, 1380, avlider hennes man Håkan och som förmyndare för sin son är det nu Margareta som regerar såväl Danmark som Norge.


År 1371 hade de svenska stormännen valt den tyske fursten Albrekt av Mecklenburg till Sveriges kung, men de kom snart att ångra sig. Albrekt tog givetvis med sig många tyskar till Sverige, men för svenskarna framstod tyskarna som både lömska och rovlystna.

Munkarna i Vadstena kloster skrev: "Då satte sig rovfåglarna högt på bergens toppar, ty tyskarna våldshärskade landet i många år".

Tillbaka


Akershus i Oslo där Margareta bodde med kung Håkon

De svenska stormännen började känna sin makt hotad av Albrekts tyskar och vände sig till drottning Margareta med en bön om hjälp. Flera möten hölls, först på Ekholms slott den 5 januari 1388 och sedan på det slutgiltiga mötet på Dalaborg 22 mars varefter alla var överens och Dalaborgtraktaten kunde undertecknas.

Där skrev man bl.a. att Margareta nu av de undertecknande herrarna var att anse som Sveriges "fullmäktiga fru och rätta husbonde", varefter Margareta skickade en krigshär som besegrade kung Albrekts krigare vid Falköping 1389, slaget vid Åsle. Därefter erkändes Margareta även som Sveriges regerande drottning och hon börjar lägga upp planer för att bilda en union för de tre länderna.

Tillbaka


Nationalromantisk målning föreställande Albrekt av Mecklenburgs
överlämnande av kungakronan till drottning Margareta

 

 

Tillbaka

Kung Byxlös

Av Albrekt av Mecklenburg hade Margareta nedlåtande och föraktfullt blivit kallad för "Kung Byxlös" och dessutom hade han skickat henne en brynsten med uppmaningen att hon bättre borde hålla sig till nål och tråd istället för politik, något som den heliga Birgitta delvis kan ha legat bakom... Detta skedde strax före slaget i Åsle - enligt sägnerna lät Margareta senare visa upp Albrekt iförd narrkåpa och en hätta med ett närmare sex meter långt släp som straff för hans oförskämdhet. Därefter fördes han som fånge, först till Bohus, sedan till Lindholmen i Skåne varefter han fördes till Danmark där han satt på fästning i sex år innan han släpptes och återvände till Mecklenburg.

Margaretas son Olav dog, endast sjutton år gammal. Eftersom det då inte fanns någon självklar arvinge så adopterade Margareta sin systerdotterson, vilken blev känd som Erik av Pommern. Men en bedragare i Preussen försörjde sig tydligen på att utge sig för att vara Olav. Sommaren 1402 utfärdar därför danska och svenska riddare samt väpnare i ett gemensamt brev utfärdat på Sölvesborgs slott en förklaring med hur det förhöll sig med kung Olavs död och begravning, särskilt riktad till den Tyska orden, samt förklarar att den falske Olav är en skälm och bedragare. Man begärde att mannen skulle infångas och överlämnas, en av undertecknarna var Abraham Brodersson.

 

Tillbaka

Krönings- och unionsbreven

Från mötet i Kalmar 1397, då Kalmarunionen formellt blev till, finns två brev bevarade - kröningsbrevet och unionsbrevet. Kröningsbrevet är daterat den 13 juli 1397 och har inte mindre än 67 vidhängande sigill, tillhöriga biskopar, prelater, riddare och svenner som därmed stödde kung Eriks tillträde som unionskung. Trots detta var det ändå Margareta som härskade i unionen fram till sin död i Flensburg i oktober 1412, där pesten tog hennes liv. Hon begravdes först i Sorö klosterkyrka, men liket kom att bli flyttat under ganska dramatiska fomer av hennes tidigare rådgivare biskop Peder Lodehat till hans domkyrka i Roskilde.


Erik av Pommerns kröningsbrev från 1397

Unionsbrevet som reglerar de tre ländernas förhållanden har kommit att bli ifrågasatt - detta för att dokumentet är det första som skrivits på papper istället för på pergament, så som lagen föreskrev. En del vill mena att pga denna omständighet så har unionen egentligen aldrig existerat, rättsligt sett, något som man också anser att drottning Margareta mycket väl känt till! Andra ser brevet som ett rent falsarium. Ändå - unionen bestod fram till 1521.

 


Margaretas sigill
med tre kronor - 1390

 

Tillbaka