Kalmar
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kopparstick av Kalmar slott
taden Kalmar och dess slott har genom århundradena kommit att spela en både stor och avgörande roll för Sveriges historia. Namnet
kommer sig av att kusten var svårtillgänglig p.g.a. de stenrevlar som fanns i vattnet - kalmare - men där fanns också en vik som skyddades av små holmar och grund, kallad Kettilen eller kitteln där Calmare skulle komma att breda ut sig. Med sitt läge vid Östersjön kom platsen tidigt att bli en viktig hamnstad. Se kartan över det medeltida vägnätet och kartan över Småland.

 

Tillbaka

Calmare ledung 1123

År 1123 var den norske kungen Sigurd Jorsalafar iväg på ett korståg till Kalmar, en händelse som omtalats som Calmare ledung. Snorre Sturlasson berättar att Sigurd med 300 skepp styrde till köpbyn Kalmarna i smålanden där han härjade och lade vistgäld - 1.500 nöt - och att de hedniska smålänningarna då kristnades - Sigurd fick med sig ett rikt byte hem till Norge... På vägen passade han också på att anfalla bl.a. staden Tommarp på danska Österlen.

 

 

Tillbaka

Borgen

Den första grunden till vad som längre fram skulle komma att bli Kalmar slott var en kastal som fanns redan under kung Knut Erikssons tid mot 1100-talets slut - ett runt befästningstorn omgivet av en träpalissad.
Magnus Ladulås kommit till makten lät han mot 1200-talets andra hälft förbättra försvarsborgen genom att uppföra en stenmur runt tornet.

 

 

Tillbaka

Årtal ur Kalmars historia

  • Kalmar har Sveriges äldsta kända stadsvapen, använt år 1247.
  • Birger Jarl var i Kalmar samma år som han dog, den 16 juli år 1266.
  • Den 24 juni år 1266 var den påvlige legaten kardinal Guido i Kalmar och stadfäste då att alla kristna i Sverige som på första dagen av Nydala klosterkyrkas dedikationsfest besöker densamma får löfte om ett års och fyrtio dagars avlat.
  • Den 9 juli 1278 författar dekanen i Linköping, Brynolf Algotsson, ett diplom här i Kalmar där han kungör att han skänker en gård i Long, Västergötland, till Linköpings domkyrka. Gården har han fått av sin släkting kung Valdemar Birgersson.
  • Den 18 januari 1342 var kung Magnus Eriksson - "Noregs Swyia ok Skane konongr" - här i Kalmar och ålade i ett diplom "feiherderen" (?) i Oslo att, för att högtidlighålla Erik den heliges Fest den 18 maj, varje år skänka tre tunnor gott öl till Kapellets Commun därstädes.
  • Vid år 1397 stod slottet i centrum för en av de viktigaste politiska händelserna i Nordens historia - bildandet av Kalmarunionen - en union bestående av de nordiska länderna, skapad av den mäktiga danska, norska och svenska drottningen Margareta.
  • Åren 1403-1405 satt den beryktade danske Abraham Brodersson Tjurhuvud som slottsfogde här på Kalmar slott.

 

Tillbaka

 


Kalmar slott före restaureringen på 1880-talet

 

 


Vindbryggan på Kalmar slott varöver många historiska kändisar ridit

 

 

Tillbaka

1500-talet

nder 1500-talet upplevde Kalmar slott sin glansperiod, och det var också då som slottet fick sitt nuvarande utseende. Två av Gustav Vasas och drottning Margareta Leijonhufvuds söner, Erik XIV och Johan III, byggde om den medeltida borgen till ett praktpalats, värdigt en kung under renässansen. Salarna fick fantastiska inredningar och slottets olika delar fogades samman till en förening av både försvarsfästning och sagoslott.

Det s.k. Kungsgemaket i Kungstornet är slottets mest berömda rum, med en rikt dekorerad intarsiapanel, en relieffris i målad stuck och ett praktfullt kassettak. Vid sidan om den stora spisen i gemaket finns en lönndörr till det kungliga hemlighuset, samt en flyktväg i form av en lucka. Via luckan kan man klättra upp i tornet för att sedan via vinden ta sig till andra delar av slottet.

 


Interiörbild från kungsgemaket

 

Tillbaka

 

Kalmar slott 2002

 

Se även slott och borgar på Öland