Det medeltida vägnätet
Uppdaterad den 24 augusti, 2008
TillbakaTillbaka

Hålvägar

De medeltida vägarna var endast smala rid- och klövjestigar, kallade för hålvägar då slitaget bildade fåror eller försänkningar i marken. Man räknar med att man till fots kunde gå ungefär tre till fyra mil per dag, och ungefär lika långt med lastad häst.

Givetvis var det många faktorer som påverkade - om det var torrt eller lerigt, djup snö som hindrade eller frusna sjöar som skänkte genvägar. Var det vårflod så kunde vattendragen vara svårpasserade, dessutom gick vägarna allt annat än rakt fram. Om Västergötland läser man i gamla berättelser att "där voro stora och vitt begrepne ödemarker, genom vilka man icke utan svårighet kunde komma fram när tjälen var ur jorden".

Att gå mellan Lödöse och Skara via det svårtillgängliga Risveden (ca 8,5 mil fågelvägen) skall enligt Karl J Gustafsson ha tagit ungefär fyra dagar i anspråk, dvs ungefär två mil per dag.

 

Vägar

Egentliga vägar började inte anläggas förrän under 1500-talet och tog bättre fart under 1600-talet då armén behövde snabba förbindelser mellan de viktigare orterna.

År 1810 gällde bestämmelsen att vägstandarden skulle vara sådan att man skulle kunna färdas fram på vägarna med 7 km/h, eller 1 ½ timme per mil. Mellan Stockholm och Göteborg fanns 32 skjutshåll där man kunde byta hästar. Tråkigt om man fick en nyss inbytt häst...

Läs om EriksgatanHålväg i Västergötland, skapad av generationer av vandrare och ryttare,
se Timmele, och Kymbo där Sveriges största samling av hålvägar finns

 Lödöse, Sveriges viktigaste hamn i väster fram till 1200-talet Björnabro, byggd av biskop Bengt den gode på 1100-talet Falköping - till en karta över området Jönköping Hjo Staden Hästholmen Kalmar, en viktig hamnstad Skara Växjö Linköping Söderköping Nyköping Öresten Lund Örebro Uppsala Stockholm Helsingborg Hålvägarna i Kymbo Ramundeboda Erska (Sollebrunn) Ekholm (Trollhättan) Varberg Falkenberg Laholm Ljungby