Ulvåsa
Sidan uppdaterad den 22 juli, 2008
Tillbaka


Endast källaren och de torrlagda vallgravarna återstår av den 1200-talsborg där
den blivande heliga Birgitta levde tillsammans med sin man Ulf Gudmarsson,
son till Gudmar Magnusson, herre till Loholm och stamfader för Ulvåsaätten

nådens år 1316 i september månad stod Finsta gård rustad för dubbelbröllop mellan den då 18-årige Ulf Gudmarsson och hans blott
13-åriga brud Birgitta Birgersdotter, samtidigt som Birgittas syster Katarina gifte sig med Ulfs bror, Magnus Gudmarsson.

De båda bröderna var söner till Ulvåsaättens stamfader Gudmar Magnusson till Loholm, lagman i Västergötland, riddare m.m. och de båda systrarnas far var lagmannen över Uppland, Birger Persson till Finsta.

Ulf och Birgitta bosätter sig efter bröllopet på lagmansgården Ulvåsa, en släktgård tillhörig Ulf, belägen på en udde i sjön Boren - Birgittas udde. Under de 20 år som de bor här föder Birgitta parets åtta barn.

Magnus och katarina kommer så småningom att bosätta sig i Loo i Västergötland, exakt var där vet man dock inte. I mitten av 1300-talet tar paret Loholm i besittning.

 

Tillbaka

Gården Ulvåsa


En källargrund är idag det enda som egentligen syns efter
Ulf Gudmarssons och Den heliga Birgittas Ulvåsa

Gårdsnamnet Ulwasum finns belagt år 1315. Namnet tros stamma från Ulvarnas ås, den ås som löper från Ask kyrka, se nedan, ut till Birgittas udde, även om andra hävdar att det är Ulf Magnusson själv som givit namn. Både Ulvåsa och Ulfåsa har använts genom historien.

Udden där gården Ulvåsa låg i sjön Boren skars av med en vall och två vallgravar. Huset har haft minst en övervåning och troligen ett eller två rum på varje våningsplan. Högst upp har det funnits utrymme för gårdens försvar - se en bild av det förmodligen något större Dala hus. Det har också funnits ett borgtorn, och mot landsidan tror man att Ulvåsa haft en förborg där ekonomibyggnaderna har varit placerade.Den heliga Birgittas nedgång till källaren under huset,
här lär hon ha gått många gånger

 

Tillbaka

Birgitta Birgersdotter

Birgitta sägs ha varit en huslig kvinna som såg till att husbestyren sköttes på ett utomordentligt sätt varvid hon själv skall ha deltagit i de flesta av de för gården så viktiga sysslorna.
Där fanns humlegårdar och örtesängar att sköta om, man tvättade och man spann, ystade ost och rensade äpplen. På bordet fanns alltid gott om mat vilken sköljdes ner med husets egna skummade öl.
Vid kvällssysslorna invid brasan lär Birgitta ha ägnat sig åt högläsning ur bibeln, hon lär ha varit den enda på gården som kunde läsa.

Det sägs också att Birgitta under sin tid på Ulvåsa tog väl hand om fattiga och utstötta. Att hon gav dem allmosor och bjöd dem att sitta med vid bordet kan vara en sak, men att hon också skulle ha tvättat deras fötter är nog ett senare tiders försök till att ytterligare glorifiera henne.Vy mot öster ut över sjön Boren

Både Ulf och Birgitta var mycket religiösa. I Ulfs släkt fanns flera personer med höga ämbeten inom kyrkan. Både han själv, hans far Gudmar Magnusson, dennes far och flera av andra förfäder lär ha gjort vallfärder till Rom, Compostella och Jerusalem.

Äldste sonen Gudmars död i Stockholm blev upptakten till att Birgitta och Ulf drog ut på pilgrimsfärd. Först till Nidaros och senare till Santiago de Compostela i Spanien. Birgitta var femte generationen i sin släkt som besökte aposteln Jakobs grav. Under resan besöktes också ett flertal kyrkor där Birgitta upptäckte att livet bland präster och munkar inte alltid var så som hon föreställt sig... På hemvägen från resan blev Ulf sjuk. Väl hemma bosätter sig makarna på Alvastra kloster där Ulf dör 1344.

Birgitta och Ulf bor hade bott på Ulvåsa till hösten 1335 då Birgitta kom till kung Magnus Eriksson och drottning Blankas hov, utnämnd till drottning Blankas magistra. Detta skulle komma att få betydelse för Birgitta längre fram då kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanka 1346 testamenterade Vadstena kungsgård till ett blivande kloster och påföljande år även en stor summa pengar för klostrets bildande.

 

Tillbaka

Ulf Gudmarsson

Ulf Gudmarsson, en av två söner till Gudmar Magnusson till Loholm, var lagman av Närke och riddare. Birgitta fick lära honom att skriva och läsa, vilket alls inte var någon ovanligt att männen inte kunde vid denna tid - men det hade sin förklaring: Det var ofta i klostren man lärde sig bokstävernas hemlighet, men nunneklostren hade inte rätt att ta emot små gossar för undervisning, och inte heller de cistercienska munkklostren.
Detta fick till följd att det förutom kyrkans män företrädesvis var kvinnorna ur stormannaätterna som kunde läsa eftersom dessa ofta var fostrade i kloster under några år. Många av deras manliga släktingar kom dock fortsatt att vara i det närmaste analfabeter.

Vid en utgrävning av Ulfs grav i Alvastra kloster under 1930-talet fann man att Ulf varit ca 180 cm lång. I graven återfanns förutom skelettet efter Ulf också skeletten av ett barn - och en kvinna! Barnet lär vara Ulfs - men vem var denna kvinna?

Innan Birgitta reste till Rom 1349 hade hon låtit uppföra ett nytt hus en bit ifrån det gamla då detta brunnit en tid efter Ulfs död. Detta nya hus övertogs senare av en av sönerna. Den nya platsen kallas idag för Brittås och gården för Gamlegården vilka under 1500-talet kom i Hogenskild Bielkes ägo. Då danskarna var och härjade i trakten under Nordiska sjuårskriget 1563-1570 brändes även den ner.

Ulf ägde också Tuna stenhus i Närke.

 

Tillbaka

Dagens Ulfåsa slott

Dagens Ulfåsa slott invid sjön Boren tillbyggdes år 1740 på källaren av den byggnad som flyttats hit efter tiden i Brittås. Här låg tidigare byn Hamra, vilken förmodligen brann ner samtidigt med den förra borgen.

Slottet fick sitt nuvarande utseende 1818 men har en kärna från 1580-talet, då Hogenskild Bielke och hans hustru Anna låtit flytta huset hit. Kring slottet ligger en fruktträdgård och en engelsk park. Idag bebos det av familjen von Essen.

Hogenskild Bielke halshöggs i Stockholm 1605.

 


 

Saxar ur Norrköpings Tidningar 2002-09-17

Resterna av den heliga Birgittas hus funna

Ingvar Anehed:
-Jag har aldrig sett en stenigare åker. Allt talar för att det var här den heliga Birgitta bodde.
Nu är det bevisat att sägnen var sann.

Det blåser friskt och Eva Modén och Ann-Charlotte Feldt är väl rustade mot vinden.
Ute på fälten vid sjön Boren kan man se långt. På höjden ligger Ulfåsa slott och där har man en utsikt som länge gäckat forskarna. Här finns mörka spår i grödan. Var det här den heliga Birgitta bodde? Var det här hennes hus låg?

En arkeologisk sensation
-Fantastiskt! Det var som vi trodde.
Eva Modén är lycklig. Detta är en arkeologisk sensation. I åkern blottades botten på en lång stenmur på måndagen. Det hann inte gå många minuter förrän man hade svaret.
Grävmaskinen tog några kraftiga bett i jorden. Lite kors och tvärs, ungefär där man gissade att huset låg. Bingo!
-Jag har flyttat mycket sten här när jag plöjt, säger Hans Bergman som brukar jorden och anade att ryktet var sant.
Han dyker upp när NT besöker platsen och vill ha reda på hur provschaktningen avlöpt. Till våren ska han så i åkern.
Nu ska man gräva ännu djupare. Eva Modén och Ann-Charlottet Feldt tar fram spadarna och muren börjar träda fram.
- Här låg ett hus utan tvekan.
Stort?
-Antagligen, men osvuret är bäst.
Eva Modén har bara några dagar på sig att få klarhet. Sedan är pengarna slut. Men 98000 kr har länsmuseets projekt fått från Berit Wallenbergs stiftelse, kungliga patriotiska sällskapet och Lagerfelts stiftelse.

Från 1340
Först grävde arkeologerna två "stolpskott". Där fanns stolphål och härdar från förhistorisk tid. Men snart visade det sig att sägnen var sann.
-Det brann på udden där Birgitta bodde. Därför gav hon order 1340 om att bygga ett nytt hus här. Hennes son tog hand om huset när hon flyttade till Alvastra.
Eva Modén står - nära 700 år senare - på resterna av huset.
Många lösfynd har gjorts här. Mest känd är silverskeden från 1330-70 som finns på slottsmuseet i Linköping. Den har en panter i vapnet och kommer från en dansk adelsätt Panter.
-Den kan mycket väl ha tappats vid ett ett besök här, resonerar Eva Modén.
Hur länge bodde man här?
-Minst 200 år till mitten på 1500-talet, tippar hon.
Detta är "Gammelgården" som det står på gamla kartor. Hit flyttade den heliga Birgitta från udden vid Ulfåsa. Troligen brändes huset under nordiska sjuårskriget av Rantzau. Därför lät Hogenskild Bielke bygga Ulfåsa.
Agneta von Essen, som bebor Ulfåsa, har forskat om gårdens historia och hennes teori är mycket intressant. Hon dyker först av alla upp när utgrävningen börjar.
-Jag måste se hur det går!

Lösa knuten
En rad frågor är ännu utan svar.
Där slottet står fanns ursprungligen en medeltida by Hamra. Flyttade man därifrån till udden och vidare till slätten? Eller bodde man vid Asks kyrka först?
-Detta hus är knuten i all forskning kring Birgitta, säger Ann-Charlotte Feldt. Nu måste vi datera gården för att kunna lösa den.
På Aspanäs udde, där den heliga Birgitta bodde som ung och ogift, har forskarna också provgrävt och funnit stora mängder metallföremål, bältesspännen och knivar från medeltiden i vad man tror är en smedja från helgonets tid.

MARIA WAXEGÅRD

 

 

Tillbaka

Ask kyrka


Ask kyrka, säkert flitigt besökt av Birgitta och Ulf

Kyrkan i Ask strax söder om Ulvåsa härstammar från 1100-talet. Kyrkan kan ha byggts av samma stenmästare som byggde Lunds domkyrka, Kinne-Vedum och Skälvums sockenkyrkor vid Kinnekulle, en byggmästare vid namn Othelric.

Kyrkan menas vara en av Östergötlands mer märkliga kyrkor och är en av tre som har tornet åt öst iställer för väst som annars är det vanliga. Den har även sin triumfbåge bevarad, även det ovanligt, och är en centraltornskyrka där tornet är placerat rakt ovanför triumfbågen.

En av kyrkans dörrar är från 1100-talet medan krucifix, altarskåp och kalkmålningar är från 1400-talet, de senare utförda av en mäster Amund. Kanske samme Amund som smyckade Götene kyrka i Västergötland och där kallas för Götenemästaren.

Aska härad har sitt namn efter Ask som under medeltiden omfattade även Nässja och Örberga i söder, se kartan över Östergötland. Häradet omnämns första gången 1293.


Index över kyrkorna