Nässja
Uppdaterad 14 augusti, 2008
Tillbaka


Skeppssättningen i Nässja, Östergötland
ppe på en höjd ute på ett näs som skjuter ut i Vättern ca tre km norr om Örberga och någon halvmil nordväst om Vadstena ligger
Nässja. Liksom Askeberga i Västergötland består Nässja skeppssättning av 24 stenar, men är lite kortare, 44 meter lång och 18 meter bred medan Askeberga mäter 55 x 18 m.


Utsikten söderut mot platser som Järnevid, Järnberga, Stora Ullevi och Fölungavallen

Båda dessa stenkretsar har genom åren kallats för domarringar, men de flesta vill nog idag ändå kalla dem för skeppssättningar. Ingen av dem har dock några stävstenar. Invid skeppssättningen ligger en närmare metern hög och 18 m i diameter stor förhöjning som ansetts ha kunnat vara tingshögen på en tingsplats - se kartan nedan.

Intressant är att det finns en skeppssättning här i Östergötland i detta stora format, och en näst intill likadan i Västergötland. Med 24 stenar vardera. Det kan ju naturligtvis vara en tillfällighet, men formen på stensättningen här i Nässja är tvivelsutan mycket lik formen av ett långhus - kan det ha varit ett tempel för gudarna, så som man diskuterat rörande Askeberga - läs här.


Skeppssättningen sedd från den förmodade tingskullen

 

Tillbaka

 


En vacker rektangulär stenkrets som nästan ser ut som
ett mer modernt monument med sina resta hörnstenar...

 

 

* * *

 

 

Tillbaka

Nässja kyrka


Nässja absidkyrka från 1100-talet

Nässja kyrka (Näsie sokn 1359) i östgötska Dals härad uppfördes troligen mot slutet av 1100-talet, då tillhörande Aska härad som har sitt namn efter Ask socken. På 1400-talet blev Nässja kyrka försedd med invändiga valv som dock fick rivas då man i början av 1800-talet, istället för att riva hela kyrkan, gjorde en nödtorftig reparation. Valven ersattes då med ett platt innertak av bräder. Samtidigt fick yttertaket samma bredd över koret som över långhuset, sydporten murades igen och det gamla vapenhuset revs. Ingången hamnade nu istället i väster där också ett nytt vapenhus uppfördes.

Kyrkan hade en bredvidstående klockstapel fram till år 1695. Stapeln var då i så dåligt skick att den revs och man byggde tornet i dess ställe.


Absiden är den ursprungliga, sakristian är medeltida medan de runda fönstren troligen tillkom samtidigt som kyrkans övriga fönster förstorades vid 1700-talets mitt. På bilden kan man till vänster om kyrkan ana Järnevids-viken som är en del av Vättern.


Tre km söderut ligger Örberga kyrkaUtsikt från kyrkogården bort mot Vadstena, med klostret till vänster och slottet till höger