Vadstenas tre slott
Sidan uppdaterad 19 juli, 2008
Tillbaka


Vadstena slott - på 1800-talet byggdes Koberg slott i Västergötland
om med Vadstena slott som förebild
agens Vadstena slott började uppföras av Gustav Vasa på 1540-talet, som ytterligare ett skydd för Mälarregionen från fientliga anfall
söderifrån. Ett tänkt namn för det nya slottet var Wettersborg. Stenarna till uppförandet hämtades från Alvastra kloster som Gustav Vasa hade låtit upplösa vid sin reformation 1527. Slottet byggdes senare om av Johan III som lät bygga på med den tredje våningen då också slottsrundlarna kom till.

Det var på Vadstena slott som Gustav Vasa gifte sig med sin tredje hustru Katarina Stenbock 1552, vilken han hämtade hem från Torpa stenhus i Västergötland. Slottet var då inte helt färdigt, men dock väl beboeligt och användbart.


Vadstena under sent 1600-tal ur Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.
Slottet ligger till höger , och klostret till vänster på bilden.

 

 

Tillbaka

Susenborg och Waldemarshus

agens slott i Vadstena lär vara det tredje genom historien. Enligt traditionen skall det alldeles invid platsen för den heliga Birgittas blivande kloster ha legat ett ännu tidigare slott, Susenborg, det första slottet i Vadstena (eller i vart fall hus) som användes av kungen och hans män, där Birger Jarl skall ha hållit hov under en kortare tid.

"Äldre byggnadslämningar och ett engelskt mynt från 1000-talets början indikerar en föregångare till 1200-talets kungsgård. Den äldre kyrkan har sannolikt uppförts som privatkyrka på gården".
Källa: (RAA)

Susenborg skall ha varit en vad som kallas för skeppsgård med vindtorn, "beläget bortom nunneklostret". Grundandet av detta går långt tillbaka i tiden, redan under Birgers tid lär det ha varit i dåligt skick.

Birgers son, kung Valdemar Birgersson, ansåg inte att Susenborg var något att satsa på, och började istället bygga ytterligare ett slott eller kungshus, kallat Waldemarshus. Detta var det hus som senare skulle kallas för Bjälboättens palats, Vadstenas andra slott, där Bjälboätten för en tid huserade, känt från år 1268.

 


Waldemarshus, Bjälboättens palats, Vadstenas andra slott, senare Vadstena kloster
och däremellan platsen för stormannamötet 1434 då Engelbrekt konfronterade rådet

 

 

Tillbaka

Vallgrav runt Vadstena

År 1467 byggdes en stadsvall runt Vadstena. Den bestod av en tre meter djup vallgrav med 45-gradig lutning. Mot staden reste sig en timmerkonstruktion, även den tre meter hög, vilken skulle hindra inträngande i staden. Fortfarande i dag kan man se spår av den i gatunamnen Rännevallen och Gropgatan. Det hade tidigare funnits en annan vall, men om denna vet man inte så mycket.
Stadsvallen kunde nog klara av kortare tids belägringar förutsatt att stadsborna satsade på ett intensivt försvar under en kort tid i förhoppning att fienden skulle tröttna och dra vidare på andra plundringståg.
(Mats Gilstring).


Vadstena slott ca 1880 - bild ur boken Genom Sveriges bygder av Herman Hofberg

 


Gustav Vasas slott år 2000, med vindbrygga och nyrenoverade vallar

 

Läs mer om Vadstena slott och kloster ur Nordisk familjebok från 1921

 

Tillbaka